TAOTLUSVOOR: Kogukondlik turvalisus

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Toetatakse taotlusi, mis:
– edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
– suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
– aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks kl 16.30 taotleja asukohajärgsele või projekti tegevuste läbiviimise järgsele maavalitsusele. 

Võrumaal taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada Võru maavalitsusele 1. novembriks:
– E-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused aadressile info@voru.maavalitsus.ee kuni kella 16.30
– Postiga aadressil Võru maavalitsus, Jüri 12, Võru 65620 (postitempel ei tohi olla hilisem 1. november)
– Paberkandjal ühes eksemplaris Võru maavalitsusse aadressil Jüri 12, tuba 109 hiljemalt kella 16.30

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur167
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotlejaks võivad olla:
– Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
– vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite, kindlasti õigeid vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant, Võrumaal Evelyn Tõniste evelyn@vorumaa.ee, tel 5251750.

NB! Infopäev Võrumaa taotlejatele toimub 12. septembril MTÜ Võluvõru ruumides. Täpsem päevakava ja registreerimisinfo on siin. Registreerisega tegeleb Võrumaa Arenguagentuuri konsultant Evelyn Tõniste evelyn@vorumaa.ee, tel 525 1750.