Setomaa programm on avatud!

Setomaa programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 2. jaanuarist kuni 5. veebruarini.

Setomaa programmi taotlusvooru eesmärk Setomaal on Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele kaasaaitamine arendades piirkonna ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja turundust ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 3 200 ja maksimaalne suurus 32 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.

Täpsema info leiad: https://vorumaa.ee/projekt/setomaa-programm/