SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolek

Neljapäeval, 3. mail 2018 kell 9 toimub Navi seltsimajas SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolek.

Päevakord:

 1. Ülevaade Jaagumäe talu ja Navi külaseltsi tegevustest
 2. Võru maakonnaplaneering 2030+ tegevuskava arutelu
 3. SA Võrumaa Arenduskeskuse 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
 4. Ülevaade arenduskeskuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist
 5. Ülevaade Võru Maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise protsessist (arengustrateegia dokumentidega saate tutvuda: https://vorumaa.ee/arengustrateegia/)
 6. Maakondlike väliskoostöölepingute arutelu
 7. Võru maakonna noorsootöö nõukoja moodustamine
 8. MTÜ Võrumaa Turismiliit liikmeks astumine
 9. Koostööst Lõuna-Eesti turismivaldkonnas
 10. Ülevaade Kubija laululava ühistest tegevustest
 11. Informatsioon, sh pendelrändajate ja kaugtööhuviliste küsitluse kokkuvõte

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige / tiit.toots@vorumaa.ee / 514 5985