Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Võru maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035 ja sellest edasi.

Arengustrateegia on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja suunamise aluseks. Arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Arengustrateegia on edaspidi riigipoolsete ja EL toetuste andmise aluseks.

Võru maakonna arengustrateegia koostamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös maakonna omavalitsustega.

Omavalitsute volikogudele kinnitamiseks suunatud dokumendid


Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 05.11.2018-19.11.2018

Avalikule väljapanekule suunatud dokumendid

Tegevuskava ja seiremõõdikud on arengustrateegia eelnõu juures informatiivse materjalina. Need on täienevad ja muutuvad dokumendid, mis kinnitatakse omavalitsuste volikogude poolt 2019. aasta alguses.

Küsimusi ja ettepanekuid sai esitada kuni 19.11.2018 aadressile SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65 605 või e-posti teel arenduskeskus@vorumaa.ee

Laekunud ettepanekute läbitöötamine


Lisainfo:
Aivar Nigol
Arendusnõunik
5340 2563
aivar.nigol@vorumaa.ee