Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Võru maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035 ja sellest edasi.

Arengustrateegia on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja suunamise aluseks. Arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Arengustrateegia on edaspidi riigipoolsete ja EL toetuste andmise aluseks.

Võru maakonna arengustrateegia koostamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös maakonna omavalitsustega.

Lisainfo:
Aivar Nigol
Arendusnõunik
5340 2563
aivar.nigol@vorumaa.ee