Võru maakonna arengustrateegia 2014-2025

Arengustrateegia uuendamine

Maakonna arengustrateegia aastani 2030+ koostamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus. Maakonna arengustrateegia loomine on meie ühine tegevus, see peab toimuma koostöös omavalitsuste ja kogu avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega.

Ajakava

  • märts – aprill Töökorralduse ja tööplaani kokkuleppimine, lähtematerjalide ülevaatamine (olemasolevad arengustrateegiad, planeeringud), lähteanalüüside koostamine. Arengustrateegia algatamine ja avaürituse korraldamine
  • aprill – juuni Töörühmade töö (arutelud partneritega, intervjuud, seminarid – visioon, eesmärgid, strateegilised valikud, tegevussuunad, projektiideede korje jms)
  • juuni – august Arengustrateegia tööversiooni koostamine
  • august – oktoober Töörühmade töö (arutelud partneritega – tegevuskava koostamine, seosed riigi ja omavalitsuste arengukavadega)
  • oktoober – november Arengustrateegia lõppversiooni koostamine, tutvustamine ja avalikud arutelud, tagasiside kogumine, muudatusettepanekute arutamine, vajadusel muudatuste sisseviimine
  • november Arengustrateegia heakskiit SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu poolt
  • november – jaanuar Arengustrateegia menetlemine ja kinnitamine KOV volikogudes

Lisainfo:
Aivar Nigol
Arendusnõunik
5340 2563
aivar.nigol@vorumaa.ee