Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine

Projekti eesmärgiks on luua strateegiline raamistik Võru maakonna haridusalase koostöö arendamiseks ja toimiva koostöövõrgustiku loomiseks.

Üldinfo

Projekti nimi: Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine

Periood: 01.03.2020 – 31.12.2021

Maksumus: 29 400 €, sh toetus 24 990 € ja omaosalus 4 410 €

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, taotlusvoor “Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmine”

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärgiks on luua strateegiline raamistik Võru maakonna haridusalase koostöö arendamiseks ja toimiva koostöövõrgustiku loomiseks.

 

Taotlejad ja partnerid

Taotleja: SA Võrumaa Arenduskeskus

 

Tegevused

Tegevused:

  1. Haridusvaldkonna koostöövõrgustike arendamine ning toimiva juhtimismudeli väljatöötamine;
  2. Haridusvaldkonna arengukava uuendamine.

Oodatav tulemus: Projekti tulemusel on loodud Võru maakonna haridusvõrgustiku toimimismudel ning kavandatud võrgustiku käivitamist ja rakendumist toetavad tegevused, läbi on viidud Võru maakonna hariduse arengukava uuendamine sh koostatud 4 aasta tegevuskava, mille käigus on saavutatud kokkulepped peamistes tegevustes ja kokku lepitud vastutajad.

Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise uuring valmis 2021. aastal. Uuringu tegi Civita Eesti AS. Uuringu leiab https://vorumaa.ee/wp-content/uploads/2022/06/Lopparuanne_Vorumaa_haridusvorgustikud-04.10.2021.pdf 

 

Kontakt

Projektijuht: arendusnõunik Aivar Nigol, aivar.nigol@vorumaa.ee, tel +372 5340 2563

 

Logod