Otsime psühholoogi ja pereterapeuti!

SA Võrumaa Arenduskus võtab tööle osalise koormusega (0,2) PSÜHHOLOOGI ja osalise koormusega (0,2) PERETERAPEUDI, kes asuvad tööle projekti "Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks" raames. 

SA Võrumaa Arenduskus võtab tööle osalise koormusega (0,2) PSÜHHOLOOGI ja osalise koormusega (0,2) PERETERAPEUDI, kes asuvad tööle projekti “Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks” raames.

Loe projekti kohta lähemalt!

Psühholoogi ülesandeks on projektis osalevate noorte psühholoogiline nõustamine ning noortega seotud spetsialistide toetamine erialastes küsimustes.

Nõutav kvalifikatsioon: kõrgharidus psühholoogias, vähemalt üheaastane individuaalse psühholoogilise nõustamise kogemus viimase viie aasta jooksul, soovitatav on varasem töökogemus laste ja noortega.

 

Pereterapeudi ülesandeks on projektis osalevate noorte toetamine kasutades süsteemse teooria alustalasid ning keskendudes pereliikmete omavahelisele suhtlemisele ja suhete kvaliteedile.

Nõutav kvalifikatsioon: pereterapeudi pädevuskoolituse III aste, vähemalt kolmeaastane peredega töötamise kogemus viimase viie aasta jooksul.

 

Kui kandidaadil on kvalifikatsioon, kogemus ja valmisolek tööks nii psühholoogi kui ka pereterapeudina, siis palume seda sooviavalduses väljendada. SA Võrumaa Arenduskeskus on valmis sõlmima lepingu ka ühe inimesega (töökoormusega 0,4), juhul kui kandidaat on valmis need mõlemad ülesanded täitma.

SA Võrumaa Arenduskeskus pakub omalt poolt kandidaadile toetavat meeskonda, paindlikku töökorraldust, toetatud eneseteostust huvitavas projektis, rahvusvahelist enesetäiendusvõimalust.

Tööleasumise aeg 01.03.2024. Sõlmitav tööleping on tähtajaline kuni 31.10.2027. 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid, sh sooviavaldus, CV, kvalifikatsiooni kinnitavad dokumendid saata arenduskeskus@vorumaa.ee. Dokumendid esitada hiljemalt 21. veebruar 2024.

Lisainfo: Mariann Toots, Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks projektijuht; mariann.toots@gmail.com; +372 5653707