Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks – LÕIM 2

Projekti eesmärk on NEET-olukorras ja riskis noortele suunatud valdkonnaüleste ja lõimitud tugitegevuste kaudu suurendada maakonna noorte valmisolekut töö- ja hariduselus osalemiseks. 

Üldinfo

Projekti nimi: Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks 

Projekti periood: 01.01.2024-31.12.2027 

Piirkond: Võru maakond 

Maksumus: Projekti abikõlblik summa on 733 153,30 

Meede: 2021-2027.4.2 (EK nr 4.1) Parandada kõigi tööotsijate töölesaamise võimalusi 

Taotlusvoor: 4.2.3 ATV 1 Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime ja haridussüsteemi lõimumise toetamine – 04.09.2023- 17.11.2023 

Valdkond, millesse projekt panustab: 2021-2027.4.2.3 Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine 

Rahastus: Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest (Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)) 

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk on NEET-olukorras(inglise keeles not in education, employment or training) ja riskis noortele suunatud valdkonnaüleste ja lõimitud tugitegevuste kaudu suurendada maakonna noorte valmisolekut töö- ja hariduselus osalemiseks. Sihtgrupiks on 13-29 aastased noored.  

 

Taotlejad ja partnerid

Projekti taotlejaks on Võrumaa Arenduskeskus.

Projekti partnerid:

 • Võru linn
 • Võru vald
 • Rõuge vald
 • Setomaa vald
 • Antsla vald.  

 

Tegevused

Projekti tegevused noorele/lähivõrgustikule: 

 • enesejuhitud õppimise oskuseid toetav programm 
 • psühholoog  
 • pereterapeut 
 • ühistegevused lähivõrgustikuga 

Projekti tegevused kohalikule ja maakondlikule võrgustikule: 

 • metoodikapäevad 
 • võrgustiku koosolekud 
 • koolitused 
 • kovisioonid 
 • supervisioonid
 • seire- ja analüüsitegevused. 

Kontakt

Mariann Toots, Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks projektijuht; mariann.toots@vorumaa.ee; +372 5653707 

Kerli Kõiv, sekkumiste- ja teenuste korralduse ning seire- ja analüüsitegevuste ekspert, kerli.koiv@vorumaa.ee

Küllike Hein, Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunajuht ja noore lähivõrgustiku toetustegevuste koordinaator, kyllike.hein@vorumaa.ee

Logod