27. veebruarist kuni 27. märtsini saab esitada kandidaate Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridustöötajate Liidu korraldatavale aasta õpetaja konkursile. Vabariiklikud auhinnad antakse üle 7. oktoobril Tartus.

Kutsume kõiki, kes on märganud ja kogenud õpetajate ning teiste haridustöötajate suurepärast tööd, mõnda silmapaistvat tegu või teavad suurt hariduse sõpra, neid inimesi konkursil esitama!

Aasta õpetaja valimine käib ühte sammu üleminekuga eestikeelsele õppele. Konkursile kvalifitseeruvad vaid õpetaja kvalifikatsiooni omavad õpetajad, kes lisaks kvalifikatsioonile valdavad ka eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõetele. Üleminekul täielikult eestikeelsele õppele on aasta õpetajad eeskujuks ning oma töös parimad – just nimelt eestikeelses õppetöös.

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele kaheteistkümnes kategoorias riikliku aastapreemia (a’ 10 000 eurot) ning kuni kolm elutööpreemiat (a’ 65 000 eurot). Esmakordselt saavad riikliku aastapreemia ka aasta hariduse sõbra ning aasta haridusteo laureaadid. Galal tunnustatakse kõikide kategooriate laureaate. Rahalise preemia pälvivad ka kõikide kategooriate nominendid.

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada 11. korda toimuval aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta või elutöö on teistele eeskujuks. Tunnustatavad panustavad märkimisväärsel moel õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Statuudid ja kandidaatide esitamise vormid leiab siit: Kandidaatide esitamine

 1. Aasta lasteaiaõpetaja
 2. Aasta klassiõpetaja
 3. Aasta klassijuhataja
 4. Aasta põhikooli aineõpetaja
 5. Aasta gümnaasiumiõpetaja
 6. Aasta kutseõpetaja
 7. Aasta huviala õpetaja
 8. Aasta õppejõud
 9. Aasta tugispetsialist
 10. Aasta õppeasutuse juht
 11. Aasta haridustegu
 12. Aasta hariduse sõber
 13. Elutööpreemia

 

Tunnustusüritust Aasta Õpetaja gala on korraldatud 2013. aastast. Ürituse peakorraldajad on Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haridustöötajate Liit.

Lisainfo: Karin Plakk, projektispetsialist, tel: 5381 1809

 

 

Võru maakonna 2022 aasta haridusvaldkonna parimad on:

Aasta lasteaiaõpetaja 2022 laureaat – Annika Eliste (Lasva Lasteaed Pargihaldjas)
Aasta klassiõpetaja 2022 laureaat – Ene Kärg (Parksepa Keskkool)
Aasta klassijuhataja 2022 laureaat – Liis Orro (Võru Kreutzwaldi Kool)
Aasta põhikooli aineõpetaja 2022 laureaat – Helena Elgindy (Värska Gümnaasium)
Aasta kutseõpetaja 2022 laureaat – Merike Aruväli (Võrumaa Kutsehariduskeskus)
Aasta huvialaõpetaja 2022 laureaat – Eliise Abel (Võimlemisklubi Janika Võru osakond)
Aasta tugispetsialist 2022 laureaat – Liivia Horn (esitaja Rõuge Koostöökeskus)
Aasta õppeasutuse juht 2022 laureaat – Liina Palu (Värska Gümnaasium)
Aasta haridustegu 2022 laureaat – Matemaatika olümpiaad LÕK õpilastele (Urvaste Kool ja Valga Jaanikese Kool)
Aasta hariduse sõber 2022 laureaat – Martin Arula (Toftan AS)