Aasta õpetaja konkursile saab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel parimaid õpetajaid, teisi haridustöötajaid ja koole esitada 15. märtsist kuni 24. aprillini. Vabariigi Valitsus määrab haridustöötajatele väljapaistvate tööalaste saavutuste eest kümme riiklikku aastapreemiat ning kuni kolm elutööpreemiat.

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab pidulikul galal „Eestimaa õpib ja tänab“ neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Elutööpreemia auhinnaga tunnustatakse riiklikul tasandil silma paistnud kuni kolme isikut, kelle aastatepikkune panus Eesti haridusse on pälvinud laiema avalikkuse (st riigi tasandil) kõrge hinnangu.

Statuudid leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

 1. Aasta lasteaiaõpetaja
 2. Aasta klassiõpetaja
 3. Aasta klassijuhataja
 4. Aasta põhikooli aineõpetaja
 5. Aasta gümnaasiumiõpetaja
 6. Aasta kutseõpetaja
 7. Aasta huvihariduse õpetaja
 8. Aasta õppejõud
 9. Aasta tugispetsialist
 10. Aasta õppeasutuse juht
 11. Aasta haridustegu
 12. Aasta hariduse sõber
 13. Elutööpreemia

Vabariigi Valitsus määrab Aasta Õpetaja kümne kategooria parimatele riikliku hariduspreemia suurusega 10 000 eurot ning lisaks kuni kolm riiklikku haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel Aasta Õpetaja galal. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate.

Auhinnad antakse üle 8. oktoobril Pärnu kontserimajas juba kümnendat korda toimuval aasta õpetaja galal, millest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Tunnustusüritust Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ on korraldatud 2013. aastast. Ürituse peakorraldajad on Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haridustöötajate Liit.

Lisainfo: Karin Plakk, projektispetsialist, tel: 5381 1809

 

„Eestimaa õpib ja tänab“ 2022 Võru maakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. 

Võru maakonna 2022 aasta haridusvaldkonna parimad on:

Aasta lasteaiaõpetaja 2022 laureaat – Annika Eliste (Lasva Lasteaed Pargihaldjas)
Aasta klassiõpetaja 2022 laureaat – Ene Kärg (Parksepa Keskkool)
Aasta klassijuhataja 2022 laureaat – Liis Orro (Võru Kreutzwaldi Kool)
Aasta põhikooli aineõpetaja 2022 laureaat – Helena Elgindy (Värska Gümnaasium)
Aasta kutseõpetaja 2022 laureaat – Merike Aruväli (Võrumaa Kutsehariduskeskus)
Aasta huvialaõpetaja 2022 laureaat – Eliise Abel (Võimlemisklubi Janika Võru osakond)
Aasta tugispetsialist 2022 laureaat – Liivia Horn (esitaja Rõuge Koostöökeskus)
Aasta õppeasutuse juht 2022 laureaat – Liina Palu (Värska Gümnaasium)
Aasta haridustegu 2022 laureaat – Matemaatika olümpiaad LÕK õpilastele (Urvaste Kool ja Valga Jaanikese Kool)
Aasta hariduse sõber 2022 laureaat – Martin Arula (Toftan AS)