Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium vahendeid õpilasvõistluste piirkondlikuks läbiviimiseks, õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe ühiseks korraldamiseks.  Võrumaal vahendab sihtotstarbelist eraldist SA Võrumaa Arenduskeskus.

Taotlusvoor toimub üks kord aastas jaanuaris, 31. jaanuar.

Taotluste hindamise töögrupp:

  • maakonna koolijuhtide ja õppejuhtide esindaja,
  • koolieelsete lasteasutuste juhtide esindaja,
  • koolieelsete lasteasutuste õpetajate esindaja,
  • kaks aineühenduste esindajat,
  • arenduskeskuse esindaja ja
  • Võrumaa kohalike omavalitsuste esindaja.

Peale ürituse toimumist on taotlejal kohustus kümne tööpäeva jooksul esitada arenduskeskuse haridusspetsialistile digitaalselt allkirjastatud aruanne kulusid tõendavate dokumentide, ürituse päevakava ning HTM ning arenduskeskuse logodega osalejate allkirjalehed või ainevõistluse protokollid.

Dokumendid: