Algas 2023. aasta eelarvest projekti- või tegevustoetuse taotluste esitamine

Arenduskeskuse 2023. a eelarvest projekti- või tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 

Arenduskeskuse eelarvest toetatakse organisatsioone ja tegevusi, mis tugevdavad Võru maakonna arengut ja konkurentsivõimet kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu. 

Taotlejaks võivad olla: 

  • mittetulundusühingud ja sihtasutused 
  • organisatsioonid ja juriidilised isikud, sealhulgas kohalikud omavalitsused ja nende asutused 

Taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama tema põhikirjalisele tegevusele. Taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi. 

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa toetuse eesmärgi saavutamisele, olema vastavuses Võru maakonna arengustrateegiaga ja ei tohi olla vastuolus kohalike omavalitsuste arengukavadega. 

Projekti minimaalne toetuse suurus on 1 000 eurot. 

Toetuse kord ning taotlus- ja aruandevormid 

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. 

Täpsem info: Tiit Toots, Juhatuse liige, SA Võrumaa Arenduskeskus, 514 5985