Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Maakonna arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning partnerite ühiseks maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

Võru maakonna arengustrateegia koostamist ja uuendamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös maakonna omavalitsustega.

Lisainfo arendusnõunik Aivar Nigol, aivar.nigol@vorumaa.ee, 5340 2563