Kagu-Eesti maavanemad arutasid lairibavõrgu probleeme piirkonnas

Kagu-Eesti maavanemate kohtumisel Otepääl arutati „Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020“ taustal kiiret internetti võimaldava lairibavõrgu väljaehitamise tulemuslikkust. Maavanemate hinnangul pole seni lairiba baasvõrgu rajamine Võru-, Põlva- ega Valgamaal oodatud tulemusi näidanud, mistõttu pöördutakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole ühiste ettepanekutega lairibavõrgu edasiseks arendamiseks. Maavanemad soovivad, et Kagu-Eesti piirkonna esindaja oleks kaasatud võrgu arenguga seotud küsimuste analüüsi.

Kagu-Eesti lairibavõrk

Kagu-Eesti lairibavõrk

„Viie-kuue aasta jooksul on riik ja EL investeerinud Eesti lairiba baasvõrgu arendamisse ligikaudu 30 miljonit eurot. Aastani 2020 plaanitakse investeerida veel 40 miljonit. Tänaseks on selge, et esialgsed plaanid, kuidas internet hajaasustusega alal inimeste ja ettevõteteni jõuab, ei tööta,“ rääkis Võru maavanem Andres Kõiv, viidates, et sideoperaatorid ei ole valmis võtma enda õlule viimase miili väljaehitamise kulusid, sest see pole majanduslikult tasuv. Aga ka tarbijale on see ülejõu käiv. „Nüüd, kui kõik võrgu ehitamisega seotud probleemid on lauale toodud, ongi õige aeg ümber orienteeruda ja vaadata, millised on tehnoloogia vallas toimunud arengud ja analüüsida, miks senised lahendused pole toiminud,“ rääkis Kõiv.

(veel …)

Teaduspäev Võru Gümnaasiumis

Võrumaa gümnasistid saavad taas kuulata Eesti tippteadlasi.

Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna ning Eesti Teaduste Akadeemia koostöös toimub 18. novembril juba teine Võrumaa gümnasistidele suunatud teaduspäev. Sel korral räägivad Eesti oma ala tipud tervisest ja tervishoiust. Teaduspäevast osa võtma on oodatud eeskätt teemast huvitatud noored, aga ka õpetajad ja kohalike omavalitsuste spetsialistid. (veel …)

Karantiini lõpetamine Võru maakonnas Varstu vallas Krabi külas

Loomatauditõrje seaduse § 53 lõike 3 alusel ning Veterinaar-ja Toiduameti Võrumaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekul (kiri 12.11.2015 nr 15.2-1.15/1449) lõpetatakse maavanema korraldusega (nr 1-1/15/534) haiguskoldes, Võru maakonnas Varstu vallas Krabi külas Allan Põder Ojaveere Talule kuuluvas loomapidamishoones, karantiini.

Võru politseijaoskonna teade

Alates 01.11.2015.a. saab Võru politseijaoskonnas aadressil Räpina mnt 20a Võru linn teostada relvade registreerimist, ümbervormistamist ja relvalubade vahetust  esmaspäevast neljapäevani kella 09.00-st kuni 17.00-ni.

Nende toimingute teostamiseks on vajalik kaasa võtta relv, kõik relvaga seonduvad dokumendid, foto (3×4), tervisetõend ja isikut tõendav dokument.

Politsei kodulehel www.politsei.ee on võimalik broneerida eelpool kirjeldatud tegevuste läbiviimiseks aeg.

Riigilõivu saab maksta politseis nii sularahas, kui ka kaardiga.

Kehtestati karantiin Ojaveere talus

Maavanema korraldusega  nr 1-1/15/425 kehtestatakse:

1. haiguskoldes,  Allan  Põder  Ojaveere  Talule  kuuluvas  loomapidamishoones, karantiin;
2. ohustatud tsoon ( 3 km raadiuses ümber taudikolde) ja järelevalvetsoon (10 km
raadiuses ümber taudikolde);
3. kitsendused  ohustatud  tsoonis  (  3  km  raadiuses  ümber  taudikolde)  ja
järelevalvetsoonis (10 km raadiuses ümber taudikolde).

0kaart_ohustatud_ja_jarelevalvetsooni_piiridega

Viisakoordinaatori info

Põlva Maavalitsus – 03.08; 17.08; 07.09 21.09; 05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 07.12; 21.12  kell 08.00

Mikitamäe Vallavalitsus – 03.08; 17.08; 07.09; 21.09; 05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 07.12; 21.12 kell 11.00

Räpina Loomemaja – 03.08; 17.08; 07.09; 21.09; 05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 07.12; 21.12 kell 14.00

Värska Vallavalitsus – 04.08; 18.08; 08.09; 22.09; 06.10; 20.10; 03.11; 17.11; 08.12; 22.12 kell 08.15

Orava Vallavalitsus – 04.08; 18.08; 08.09; 22.09; 06.10; 20.10; 03.11; 17.11; 08.12; 22.12 kell 11.00

Meremäe Vallavalitsus – 04.08; 18.08; 08.09; 22.09; 06.10; 20.10; 03.11; 17.11; 08.12; 22.12 kell 14.00

Vastseliina Vallavalitsus – 05.08; 19.08; 09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 09.12; 23.12 kell 08.00

Misso Vallavalitsus – 05.08; 19.08; 09.09; 23.09; 07.10; 18.10; 04.11; 18.11; 09.12; 23.12 kell 11.00

Võru Maavalitsus – 05.08; 19.08; 09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 09.12; 23.12 kell 14.00

03.-05.augustil edastatakse Vene Viisakeskusele ainult augusti lõpul kultuurigruppide koosseisus Radaja festivalile minejate taotlused. Järgmise nimekirja koostamine toimub esialgsetel andmetel alates 01.novembrist 2015 kuu aja jooksul või kuni lubatud kvoodi (2000 inimest aastas) täitumiseni. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt oodatakse ettepanekuid 01.novembriks. Nimekiri kinnitatakse märtsiks 2016.

Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on endised.

Andy Karjus

Kagu-Eesti viisakoordinaator

+372 511 0 611

Juhiabi ametijuhend