Vana-Võromaa käsitöö e-pood on avatud

Vana-Võromaa omanäolised käsitöötooted jõuavad nüüd lihtsamini ostjateni e-poe Uma puut kaudu. Vana-Võromaa käsitöö e-pood on paik, kus saab näha ja osta asju, milles on võro vaim.

Poes on praegu esindatud kaheteistkümne käsitöömeistri tooted, mis on loomisel inspiratsiooni saanud kohalikust kultuuripärandist. Kaupade valikus on võrokeelsete kirjadega tooteid, suitsusaunas kasutatavaid kaupu, Võromaa mustritega rõivaid ning soovija saab endale poest isegi lõõtspilli tellida.

indexKäsitööliste ühistegevusena ning koostöös Võru Instituudiga loodud kaasaegne müügikanal aitab paremini omapäratooteid esile tõsta ning kaupadele ostjaid leida. (veel …)

21. aprillil toimub Valgas VIII piirialade ettevõtjate partneriaad

Partneriaad on ettevõtjate kohtumine, kus igale ettevõtjale leitakse piiriüleste partnerite poolt sama valdkonna koostööst huvitatud ettevõtja.

Vastavalt ajagraafikule korraldatakse päeva jooksul läbirääkimised, mille käigus osapooled otsivad ühishuvi edasiseks koostööks. Partneriaadi korraldamise eesmärk on pakkuda ettevõtjatele võimalusi oma tegevuse laiendamiseks üle riigipiiri, koostööpartnerite leidmiseks, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks, ühisturunduseks vm.
Eesti ettevõtjatel on võimalus kohtuda Venemaa (Pihkva oblast), Läti (Latgale ja Vidzeme regioon) ning Valgevene (Vitebski oblasti  Dokšitsõ rajoon) ettevõtjatega. (veel …)

Kutsume taas tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Alates 15. märtsist on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.

Eestimaa õpib ja tänabPiirkondliku ja üleriigilise tunnustamisürituse „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu tõstame esile teistele eeskujuks olevaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Tunnustame viimase kolme aasta tulemuslikku tegevust, millel on märkimisväärne mõju õppurite arengule, kogukonnale ja ühiskonnale. Kindel on see, et kõiki neid inimesi ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes.

Kandidaate on kõigil võimalik esitada kuu aja jooksul üheteistkümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aasta tegu hariduses. (veel …)

Võru Maavalitsus avab südamekuu projektide rahastamise taotlemise vooru

Võru Maavalitsus kuulutab välja projektivooru südamekuu ürituste korraldamiseks. Kokku jagatakse südamekuu tegevusteks 3000 eurot.

Südameterviseteemalised tegevused toimSüdameduvad aprillikuus juba 24. korda. Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast on sel aastal kasvanud välja südamekuu.

Liikumine on parim viis ennetada südamehaigustesse haigestumist, seega on südamekuu läbivaks teemaks liikumine.

Lisaks liikumisele on igal nädalal võimalik keskenduda ka konkreetsemale teemale:

  1. nädal (4.-10. aprill): Liikumine ja vererõhk
  2. nädal (11.-17. aprill): Liikumine ja kehakaal
  3. nädal (18.-24. aprill): Liikumine ja kolesterool
  4. nädal (25.-30.aprill): Liikumine ja südamehaigused

Südamekuu tegevusi on oodatud korraldama kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, noortekeskused, spordiseltsid jt, kes soovivad anda oma panuse ümberkaudsete inimeste tervise heale käekäigule.

Taotlused tuleb digitaalselt allkirjastatult esitada hiljemalt  24. märtsiks e-posti aadressile aira.udras@voru.maavalitsus.ee. Laekunud taotlusi hindab Võrumaa Tervisenõukogu.

Südamekuu taotlusvorm ja Südamekuu aruandevorm

Konkurss “Regionaalmaasikas” ootab kandidaate

Rahandusministeerium kutsub üles esitama kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile „Regionaalmaasikas“.

Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul antakse regionaalarengu auhinda välja kord aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas. „Ootame kõiki kandidaate, kelle tegevus on arendanud piirkonna majandust või kultuurielu,“ ütles minister. „Eestis on arvukalt tublisid inimesi ja organisatsioone, kes teevad kohaliku elu arendamise nimel palju kasulikku. Toome silmapaistvamad esile, kes oleks eeskujuks ka teistele,“ lisas minister.

Sobiv kandidaat on 2015. aastal ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo. Konkursile saavad kandidaate esitada nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, kui ka teised organisatsioonid ja üksikisikud. Kandidaadiks saab esitada samuti nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikud.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. märts 2016.

Ankeedi ja lisainfo leiate rahandusministeeriumi veebilehelt: http://www.fin.ee/regionaalmaasikas/

Rõuge Vallavalitsus ja Rõuge Põhikool kuulutavad välja konkursi vaba ametikoha täitmiseks

pilt1Ametikoht: lastekaitsespetsialist 0,5 kohta ja põhikooli sotsiaalpedagoog 0,5 kohta (kokku 1 täiskoht)
Tööaeg ja tööliik: 0,5 kohaga ametnik ja 0,5 kohaga lepinguline töötaja; ametisse nimetatakse ja tööleping sõlmitakse tähtajatult.
Tööle asumise aeg: 01.04.2016
Peamised tööülesanded on:
Rõuge valla laste hoolekande korraldamine;
vanemliku hoolitsuseta laste esindamine ja elu korraldamine;
koostöö korraldamine tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega;
juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega;
koolikohustuse täitmise üle järelevalve teostamine;
koolis esilekerkivate probleemide ennetamine ja nende lahendamine pedagoogiliste meetoditega;
haridusliku erivajadusega õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel;
lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide läbiviimine.

(veel …)

Tähelepanu spordisõbrad!

Kui mõnel pool on märgata juba kevadeilminguid, siis  Haanjasse on ilmataat puistanud aga piisavalt lund, et pidada maha 42. Haanja Maraton. Kõik spordisõbrad on oodatud suusarajale mõõtu võtma  5. märtsil 2016.a.

SF-e8c903b82fb8ad81be559dd087071c6e

Foto: Tarmo Haud

Haanja valla kodanikud saavad maratonile registreerida soodushinnaga 10€.
Registreerida ja osavõtumaksu saab tasuda kuni 2. märtsini Haanja vallasekretäri Hille-Reet Sisas või treener Kadri Parts juures.

Maratonipäeva ajakava:

11.00 – 42 km start
11.45 – 22 km start
14.30 – Autasustamised
Finiš suletakse 17.00

Vaata rohkem infot maratoni kohta: http://www.estoloppet.ee/et/etapid?competition_id=303.