Kagu-Eesti viisakoordinaatori info

Põlva Maavalitsus –                  01. (ainult Radaja festivalile ja Maarjapäevale minejad) ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 08.00
Mikitamäe Vallavalitsus –     01. (ainult Radaja festivalile ja Maarjapäevale minejad) ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 11.00
Räpina Loomemaja –               01. (ainult Radaja festivalile ja Maarjapäevale minejad) ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 14.00

(veel …)

Võrumaa ettevõtjad saavad taotleda toetust elektriliitumisteks

Augustis kuulutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) välja taotlusvooru töötleva tööstuse ettevõtjatele Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal, et toetada ettevõtteid elektriliitumistel ja elektrivõimsuse suurendamisel. Maksimaalne toetuse suurus on 50 000 eurot.

„See on üks väheseid toetusmeetmeid ettevõtjatele, mis on sisendi saanud kohapeal ning millel on reaalne side riikliku Kagu-Eesti tegevuskavaga. Võrumaa ettevõtete jaoks on elektriliitumiste ning võimsuse tõstmise kõrge hind oluline kitsaskoht,“ selgitas Võru maavanem Andres Kõiv. „Kuna tegu on pilootprogrammiga, on pakutav toetus praegu ühekordne. Programmi õnnestumisel saadakse vajalik sisend uue regionaalse ettevõtjate toetusprogrammi väljatöötamiseks,“ lisas maavanem. (veel …)

Võrumaa ÖÖtantsupidu “Kohtumised ristteel” toimub juba 9. juulil

Sel suvel toimub Võru Kubija vabaõhulaval veidi ebatraditsiooniline rahvapidu. Juba aastaid on suve hakul korraldatud Võrumaa laulu- ja tantsupidu. Teatavasti toimus sellel aastal Põlvas ka Uma Pido ja lauljatel oli seetõttu tegemist ning esinemisrõõmu küllaga. Nii sündiski tantsijatel möödunud sügisel mõte, korraldada esmakordselt Võrumaa ÖÖtantsupidu.

Võrumaa ÖÖtantsupidu  “Kohtumised ristteel” toimub 9. juulil, algusega kell 21.30 Kubija laululaval. ÖÖtantsupeo idee autor ja lavastaja on tantsuõpetaja Maire Udras.

Võrumaa ÖÖtantsupeo repertuaaris kasutatakse naiste tantsupeo “Mehe lugu” osalist repertuaari. Plaanis on tavapärasest rohkem tantsida pärimustantse ja seadeid. Kandle kapelli saatel tantsitud “Kägara” või “Kolonntants”  annavad võimaluse vajalike kujundite loomiseks. Lavastuslikult on peo läbivaks kujundiks rist, kaheksakand, spiraal, päiksekiired – kujutades Võrumaad, kui tantsijate, heade sõprade ja külaliste kohtumispaika.

(veel …)

Võrumaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimised jätkuvad väiksemates ringides

PRESSITEADE

Võrumaa Omavalitsuste Liit

22.06.2016

Võrumaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimised jätkuvad väiksemates ringides

Eile, 21. juunil toimunud Võrumaa omavalitsuste haldusreformi foorumil otsustati, et tervet maakonda hõlmava omavalitsuse ehk nn Suur-Võrumaa moodustamiseks hetkel läbirääkimisi ei jätkata.

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter toimunud arutelul, kus olid esindatud kõik maakonna omavalitsused, kaaluti Võru linna ettepanekut rääkida läbi ühe suure omavalitsuse tekkimise teemal. Võru linna ettepanek hõlmas lisaks kõikidele Võrumaa omavalitsustele ka nelja valda Põlvamaalt – Kanepi, Laheda, Orava ja Veriora. Võru linnapea Anti Allas tõi Suur-Võrumaa ideed tutvustades muuhulgas välja, et suurel omavalitsusel oleks võimekust toetada investeeringute tulekut ning ettevõtluse arengut piirkonnas, samuti oleks sellise omavalitsuse hääl kosta ka keskvalitsuse tasandil. Linnapea lisas, et Võru linn oleks ka igati paindlik läbirääkija ning valmis andma pikaajalisi garantiisid teenuste säilimisele piirkonnas. (veel …)

Tõrva piirkonna neli omavalitsust sõlmisid ühinemislepingu

21. juunil allkirjastasid Tõrva piirkonna omavalitsused ühinemislepingu, mille kohaselt sünnib uus omavalitsusüksus nimega Tõrva vallavalitsus.

Tõrva gümnaasiumis hääletasid nelja omavalitsuse volikogud täna selle poolt, et 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise järgselt sünnib ühine omavalitsus keskusega Tõrvas. Tulevases valla volikogus on 21 liiget. Nad valitakse ühes ringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhjal. (veel …)

Omavalitsuste liidud esitasid pöördumise kaitsealadelt saamata jääva maksutulu kompenseerimiseks

Maakondlikud omavalitsuste liidud

PRESSITEADE

20.06.2016

Omavalitsuste liidud esitasid pöördumise kaitsealadelt saamata jääva maksutulu kompenseerimiseks

Kõikide maakondade omavalitsuste liidud on esitanud ühise pöördumise Riigikogu maaelu komisjonile, Rahandus- ja Keskkonnaministeeriumile, millega soovitakse maamaksuseaduse paragrahvi 4 lõige 1 punkt 11 ja lõige 2 kohaselt saamata jääva maksutulu kompenseerimist kohalikele omavalitsustele. (veel …)

Külad on oodatud osalema projektis „Pane küla elama“

TELIA EESTI PRESSITEADE
16.06.2016

Külad on oodatud osalema projektis „Pane küla elama“

Telia kutsub kõiki aktiivseid külasid ja nende elanikke kaasa lööma projektis „Pane küla elama“, mille tulemusena varustatakse parimad külakeskused kvaliteetse internetiühenduse ja moodsate seadmetega.

Projekti eesmärk on tunnustada aktiivseid külasid ja külaelanikke, kes on valmis panustama oma aega ja energiat sellesse, et edendada elu maal ning sõna otseses mõttes oma küla elama panna. Projektis saavad osaleda kõik külad, kes soovivad kohalikku külaelu elavdada ja muuta külamaja kohaks, kus kogu külarahval on mõnus koos käia ning ühiselt asju ette võtta. Üleskutsega saab tutvuda järgneva videoklipi vahendusel: https://www.youtube.com/watch?v=JTArbPly0bU&feature=youtu.be (veel …)

Kagu-Eestis toimub 22. juulil [eel]arvamusfestival

K-E eelAF plakat22. juulil 2016 ootavad kagu-eestlased kõiki [eel]arvamuste küüsis „vaevlevaid“ huvilisi esimesele Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivalile, mis leiab aset Eesti kõige ilusamal teel – Postiteel paiknevas Eesti Maanteemuuseumis!

Kui mujal nähakse probleeme, siis kagueestlase jaoks on need lihtsalt uued võimalused ja väljakutsed. Eesti kõrgeim mustkatteta teede osakaal on perspektiivikaks teenistuseks tee-ehitajatele ja autoremondi töökodadele, halvenev julgeolekuolukord tõotab suuremat tööhõivet ning paremat tasu riigikaitsestruktuurides ja vähenev laste arv koolides võimalust nautida personaalset lähenemist. Nii võtavadki kagu-eestlased kätte verbaalse vigla ning torkavad selle abil üksipulgi lõhki väiksemaid ja suuremaid [eel]arvamuste mädapaiseid, mille tagant ei paista tegelik elu Kagu-Eestis enam välja.

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali programm pannakse kokku Põlva-, Valga- ja Võrumaa inimeste ning organisatsioonide koostöös. Selle eesmärk on arendada arutelu­ ja suhtluskultuuri ning motiveerida kagu-Eestis elavaid või selle piirkonnaga seotud inimesi mõtlema kagu-Eestile olulistele teemadele, nende kohta arvamust avaldama ning muutusi ellu kutsuma.

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestival on 12.–13. augustil Paides toimuva Arvamusfestivali tütarsündmus. See on Kagu-Eesti esimene appikarje, järelehüüe ja ülistuslaul!

Võru maakonna omavalitsusüksuste vabatahtlike ühinemiste koordinaator on selgunud

PRESSITEADE

Võrumaa Omavalitsuste Liit

09.06.2016

Võru maakonna omavalitsusüksuste vabatahtlike ühinemiste koordinaator on selgunud

Mai viimastel päevadel toimunud konkursi vestluste tulemusena sõlmiti alates selle nädala algusest tööleping Mihkel Laaniga.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu sooviks oli leida pädev koordinaator, kelle ülesanneteks on maakonna haldusjaotuse, haldusterritoriaalse korralduse ja asustusjaotuse küsimuste analüüsimine, kohalike omavalitsuste ühinemisprotsesside koordineerimine ja nõustamine eesmärgiga aidata kaasa maakonna kohalike omavalitsuste ühinemisele ja haldusterritoriaalse jaotuse korrastamisele.

(veel …)

Haldusreformi eelnõu tuleb täna, 7. juunil lõpphääletusele

Põhiseaduskomisjon esitas haldusreformi seaduse eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu 7. juuni istungile.

Eelnõu juhtivkomisjoni põhiseaduskomisjoni esimehe Kalle Laaneti sõnul on nii põhiseaduskomisjon kui Riigikogu teinud haldusreformi seaduse eelnõuga põhjalikku tööd ja see on vastuvõtmiseks valmis. „Eesti vajab haldusreformi, mis aitab kaasa tugevate omavalitsuste tekkele,“ ütles ta. „Omavalitsuste tugevusest sõltub Eesti inimeste heaolu.“

Täpsem info Riigikogu veebilehelt.