Hiiumaal on juulis toimumas laste loovus- ja seikluslaager

Hiiumaa Lastekaitse Ühing kutsub noori osalema suvelaagris, mis toimub Hiiumaal, kaunil Kõpu poolsaarel. Kõpus on suvel võrratult ilus, samuti on seal hea rahulik ning turvaline keskkond, mistõttu lastelaagriks on see ideaalne paik.

Kõik laagris toimuvad tegevused on eakohased ning hoolikalt välja valitud juhendajate ja laagrikasvatajate poolt. Laagri peateema on inspireeritud tänavusest merekultuuriaasta teemast “Näoga mere poole”, meisterdamised ja loovtegevused nii poistele kui tüdrukutele, matkad Kõpu poolsaarel, ujumine kohalikes randades (sh mereohutus), seiklusmängud merelt ja maalt. Kindlasti ei puudu laagrist traditsiooniline laagrilipp, millele saab iga laps anda enda panuse. Laager toimub kahes vahetuses: (veel …)

Kohalikud omavalitsused hakkavad saama toetust uute sotsiaalteenuste arendamiseks

SOTSIAALMINISTEERIUM

PRESSITEADE

29. aprill 2016

 

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna saatis kooskõlastusringile määruse, millega toetatakse  kohalike omavalitsuste koostööprojekte tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamiseks ja osutamiseks. Esimeses taotlusvoorus on projektidele ette nähtud kokku 5,3 miljonit eurot.

„Eestis on ligi 17 400 tööealist inimest, kelle tööturult eemalejäämise põhjus on kellegi hooldamine,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Me peame erivajadustega ja ka hoolduskoormusega inimesi toetama, et võimaldada neil tööd teha ja olla aktiivsed ühiskonna liikmed. Sotsiaalne kaitse on seni seostunud eelkõige toetustega, kuid lisaks nendele vajavad inimesed toimetulekuks sageli rohkem mõnda teenust,“ lisas minister. (veel …)

Mida peab teadma enne põrsaste võtmist?

Hetkel on käes aeg mil maainimesed  mõlgutavad  mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks arvestama sellega, et Sigade Aafrika katk (SAK) ei ole Võrumaalt kuhugi kadunud.

2015.a oli Võrumaal väga kõrge metssigade SAK haigestumine. SAK diagnoositi 118 metsseal, eriti suur oli metssigade suremus Mõniste, Varstu, Antsla, Rõuge ja Sõmerpalu vallas. Kahjuks ei jäänud SAK-ist puutumata ka meie maakonna koduseafarmid. Haigestusid kahe farmi sead, mis tulid likvideerida. 2016.a on SAK-i metssigadel diagnoositud juba 39 korral, nüüdseks ei ole enam ühtegi valda, kus metssigadel SAK leide ei oleks. Ilmade soojenemisega toimub ka viiruse aktiveerumine ja suvekuudel on sigade haigestumine eriti kõrge. Seda näitasid ka möödunud aastal kodusigade haigestumisjuhud juulist – septembri lõpuni. (veel …)

Võrumaa turvalisuse aluseks on toetavad sotsiaalsed suhted ja töökohad

PRESSITEADE

Võru Maavalitsus

27.04.2016

Eile ning üleeile toimus Mäetaguse vallas Võru, Ida-Viru, Valga ja Viljandi maakondade siseturvalisuse nõukogude seminar. Võru maakonna puhul nähti turvalisuses kõige nõrgema kohana eeskätt valitsevaid sotsiaalseid probleeme, mis on tingitud suures osas töökohtade nappusest. Seminaril leiti, et riigi jõuline sekkumine Kagu-Eesti majanduse elavdamiseks ei suurenda mitte üksnes maakonna, vaid ka kogu riigi turvalisust.

„Vaata, mis poolt tahad, turvalisus Võrumaal on selgelt seotud sotsiaalse olukorraga,“ rääkis Võru maakonna turvalisuse nõukogu liige ning maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Britt Vahter. Stabiilsed ja tugevad pered ning kogukonnad on kõige tugevamad garantiid ühiskondlikuks turvalisuseks. Kui sotsiaalsed olud on kehvad, pered lagunevad, kogukond ei tunne huvi ega hooli, on ka kuritegevus kerge tulema. (veel …)

Muuda koos meiega maaelu paremaks. Tule ja avalda arvamust.

Kutsume Teid kaasa aitama maaelu paremaks muutmisele. Nimelt soovib Eesti maaülikool koostöös maaeluministeeriumiga välja selgitada maal elada soovijate vajadused ja soovid elamistingimuste, elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna osas. Tulemuste põhjal teeb uuringu läbiviija ettepanekuid maaeluministeeriumile maapiirkonna atraktiivsemaks muutmiseks.

Uuring on anonüümne. Kogutud andmeid kasutatakse vaid üldistatult.

Küsimustiku täitmine võtab aega u 15-20 minutit.

Ootame uuringusse:
1) neid, kes elavad juba maal https://goo.gl/KCNAVl ja
2) neid, kes veel maa ei ela, kuid soovivad sinna elama asuda https://goo.gl/cXp2Qv

Täname Teid panustamast, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond.

Täiendav info: Maria Isabel Runnel, tel 731 3015, e-post maria.isabel.runnel@ut.ee

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna läheb visiidile Võrumaale

PRESSITEADE

Sotsiaalministeerium

26. aprill 2016

 

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna on homme, 27. aprillil Võrumaa omavalitsuste liidu kutsel visiidil Võru maakonnas, kus osaleb ümarlaual kohalike omavalitsuste juhtide ja sotsiaaltöötajatega ning külastab MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskust.

Kolmapäeval kell 14.30 algaval ümarlaual arutatakse sotsiaalteenuste arendamist Võru maakonnas, sh sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kestlikkuse, sotsiaaltranspordi ning rahvastiku arengu teemasid.

„Arvestades meie rahvastikuprotsesse seisab ees palju muutusi alates haldusreformist kuni sotsiaalteenuste pakkumiseni. Väga palju sõltub sellest, kuidas kohalikud omavalitsused suudavad sotsiaalteenuste pakkumisel koostööd teha, et kõigil kohalikel elanikel oleks võimalik ühiskonnaelus osaleda,“ ütles minister Tsahkna. „Tööturul osalemist toetavate sotsiaalteenuste arendamiseks on riigil kuni aastani 2020 kasutada ligi 31 miljonit eurot.“

Tänavu kevadel on kavas välja kuulutada Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatava meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ esimene avatud taotlusvoor, mille raames on kohalikel omavalitsustel võimalik rahastada koduteenuse, tugiisiku-, isikliku abistaja, päevahoolduse ning intervallhoolduse teenuste arendamist ja osutamist. Toetuse saamise eelduseks hakkab olema kohalike omavalitsuste koostöö teenuste osutamisel. Taotlusvooru tingimused esitatakse eelnõude infosüsteemi kaudu kooskõlastamisele lähinädalatel.

Ümarlaud kohalike omavalitsuste juhtide ning sotsiaaltöötajatega toimub töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik (Kreutzwaldi 34 II korrus, Võru linn).

Kell 16.30 on kavas MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse külastus.

Kutse detailplaneeringute menetlemise teemalisele seminarile

Kutsume Teid osalema 05. mail 2016 algusega kell 10.00 detailplaneeringu menetlust käsitleval seminaril, mille korraldab Põlva Maavalitsus koostöös Võru Maavalitsusega.

Seminar toimub Põlva Maavalitsuse III korruse saalis Kesk tn 20. Koolitajaks on Merje Muiso Rahandusministeeriumist.

Palume registreeruda hiljemalt 02.05.2016 lingil http://goo.gl/forms/42oavkV0t8

Seminari paremaks ettevalmistamiseks palume esitada detailplaneeringu menetlust puudutavad küsimused hiljemalt 2.05.2016 e-posti aadressil marika.saks@polva.maavalitsus.ee.

Päevakava:

9.45-10.00    Tervituskohv

10.00-11.30    Detailplaneeringu menetlus (algatamine, koostamine s.h koostöö ja kooskõlastamine, vastuvõtmine, avalikustamine, kehtestamine)

11.30-11.40    Sirutuspaus

11.40-13.10    Detailplaneeringu seos üldplaneeringu ja projekteerimistingimustega

Probleemid: elluviimine ja selle seos ülesannetega

13.10-13.40    Lõuna

13.40-15.10    Probleemid: planeeringute muutmine, täpsustamine, kehtetuks tunnistamine

15.10-15.30    Arutelu

Täpsem info: Eveli Kuklane; eveli.kuklane@voru.maavalitsus.ee; 502 5936

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“ kutsub laste karistamise asemel neid ära kuulama

Algas üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“, mis  juhib tähelepanu lapse kasvatamisel mõistmise ja ärakuulamise olulisusele ning kutsub vältima kehalist karistamist. Kampaania käigus selgitatakse uue lastekaitseseaduse olulisemaid punkte, mis keelavad lapse alavääristamise, hirmutamise ja kehalise karistamise.

„Lapse arengu ja kasvu loomulik keskkond on perekond, kus lapsevanemal või last kasvataval inimesel on esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamisel,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Peame ühiskonnana püüdlema selle poole, et meie lapsed saaksid kasvada positiivses ja turvalises keskkonnas. Lapse väärkohtlemisel, sh kehalisel karistamisel ei tohi olla kohta üheski perekonnas.“

Tänavu 1. jaanuarist jõustunud uus lastekaitseseadus keelab laste kehalise karistamise, sh tutistamise, laksu andmise, raputamise, tõukamise. Kampaania julgustab küsima abi juhul, kui endal napib oskusi ja teadmisi. „Iga laps peaks saama kasvada turvaliselt oma perekonna juures. Seepärast on oluline, et peredele oleks tagatud vajalikud ennetus- ja tugisüsteemid,“ sõnas Tsahkna.

Lastekaitseseaduse kohaselt on kõigil inimestel, kellel on teavet abivajavast lapsest, kohustus viivitamata teavitada sellest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat või lasteabi telefoni numbril 116 111. Lasteabi telefonile antud info jõuab sealt kiiresti õigete spetsialistideni ning lastele ja nendega seotud inimestele on tagatud esmane sotsiaalne nõustamine, vajadusel ka kriisinõustamine.

Eesti, vene ja vajadusel inglise keeles nõustamist pakkuv lasteabi telefon töötab ööpäevaringselt ning on helistajatele tasuta, soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Lasteabi nõustajatega saab lisaks telefonile ühendust võtta ka kodulehel www.lasteabi.ee, e-maili, Skype’i, Facebooki või Lasteabi mobiiliäpi kaudu.

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“ kestab 22. maini.

Vaata lisa: www.lasteabi.ee ja https://www.facebook.com/lasteabi/

eesti k 990x200_est

Riigimetsa Majandamise Keskus on mõistlik kolida Võrumaale

PRESSITEADE

Võru Maavalitsus

15.04.2016

Võru maavanem Andres Kõiv tegi riigihalduse minister Arto Aasale ettepaneku riigireformi käigus kolida Võrumaale või Kagu-Eestisse Riigimetsa Majandamise Keskus.

„Kui soov riigireformi käigus kolida piirkondadesse keskvalitsusega nõrgalt seotud asutusi on tõepoolest siiras, siis kõige loogilisem on Kagu-Eestisse tuua RMK,“ rääkis Andres Kõiv. „Riik on ise leidnud, et nutika spetsialiseerumise tugevdamiseks võiks Kagu-Eesti keskenduda metsale ja puidule. See on olnud ka igati loogiline arvestades meie piirkonna metsasust ning siinsete puiduettevõtete arvu ja suurust. Võrumaal asub mitmeid väga-väga suuri saetööstusi, pelletitehaseid, siin on mitmeid mööblitööstusi. Kagu-Eestis on ka väiksemaid ettevõtteid, mis on leidnud puidule nutikaid ja uudseid kasutusviise. Võrumaal tegutseb väga head teenust pakkuv puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kagu-Eestis on moodustatud puiduettevõtete klaster, kes teeb tihedat koostööd näiteks ekspordi vallas. RMK kolimine Võrumaale on mõistlik selleks, et suurema ühendatuse ja koostöö kaudu neid majandusharusid tugevdada, riigile seeläbi suuremat tulu tuua ning tagada ka piirkonna jätkusuutlikkus ja riigi turvalisus,“ lisas Kõiv. (veel …)

Teabepäev „E- arvetele üleminek 2016“, 04. mail

E-arve saatmise kohustus hakkab kehtima kõigile raamatupidamiskohustuslastele järgmise aasta algusest, kui arvet esitatakse avaliku sektori asutustele. Raamatupidamiskohustuslased on kõik juriidilised isikud ning FIE-d, seega ettevõtjad, mittetulundusühingud ja korteriühistud, kes on kohustatud saatma avaliku sektori asutustele üksnes e-arveid. E-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav ja see liigub elektroonilises keskkonnas.

Rahandusministeerium kutsub osalema „Eesti e-arvetele ülemineku 2016″ teabepäevale, mille eesmärk on selgitada ning jagada praktilisi näiteid e-arvete koostamiseks ja saatmiseks kasutatavatest süsteemidest. E-arvetega arveldamise kohustus era- ja avaliku sektori vahel sätestatakse raamatupidamise seaduses. Seadusemuudatuse eelnõu menetlemise korral Rahandusministeeriumi ajagraafikus peaks selline kohustus jõustuma alates 01.01.2017. (veel …)