5.-7. oktoobrini toimusid Vastseliinas Vunki mano loometalgud, kus ligi 100 inimest arendas kohalikku elu edendavaid ideid. Nädalavahetuse jooksul tehti tööd kümne erineva ideega, mille lahendused kanti pühapäeval ette ja mille hulgast valis žürii elluviimiseks kõige küpsemad.

Loometalgute eesmärk oli tavaliselt tehnoloogiaüritustel kasutatavat häkatoni metoodikat rakendada Võru maakonnas avalikku sektorit ja kogukonda siduvate teenuste arendamisel. Lahenduste väljatöötamiseks kaasati meeskondadesse seotud osapooli ja väliseid eksperte. Lisaks olid meeskondade kasutuses erinevate valdkondade mentorid, kes nõu ja jõuga abiks olid.

Meeskonnad moodustati peale reedeõhtuseid ideede esitlusi. Igaüks sai valida teda enim puudutava probleemi, mille arendamises kaasa lüüa. Tööga hakati kohe pihta ning toimetati hilisõhtuni, laupäeval jätkus tegevus hommikust hiliste õhtutundideni ning pühapäeva lõunaks olid lahendused esitlemisvalmis. Vahepeal saadi mentoritelt ja korraldajatelt suuniseid, kuidas edasi liikuda või vähemalt õigel rajal püsida, et fookus püsiks ideearenduse tõhusamatel aspektidel, mitte pelgalt unistustel. Viimane oli nii mõnegi töörühma jaoks paras väljakutse, kuna tundus ju ideetalgutele tulles, et idee ja vajadus on oma peas juba sadu kordi läbi mõeldud ning lahendused vaid vähese aja ja mõttetöö kaugusel. Mentorid suunasid töörühmi nägema oma ideid teise nurga alt, analüüsima rohkem sihtrühmade vajadusi ning planeerima tegevusi, mis on vajalikud asjade ära tegemiseks.

Talgutel oli korraga töös terve hulk väga erinevaid ideesid: tegeleti ökoküla loomisplaanidega, kogukonnatranspordi küsimustega, kaugtöövõrgustiku loomisega, dementsuse pädevuskeskuse rajamisega, Võru kogukonnakeskuse edasiarendamisega, erivajadustega inimeste ja tööandjate kokkuviimist võimaldava keskkonna loomisega, sini-must-valgete matkaradade kokkupanemisega, Võru Riigimajale sisu leidmisega, koolitoidu mahedaks muutmisega ja turismiinfo kättesaadavamaks tegemisega.

Taavi Karu, loometalgute korraldusmeeskonna liige: „Täname osalejaid, kes võtsid terve nädalavahetuse jao aega ja muutsid käegakatsutavamaks ideed, mis mõjutavad meie igapäevast elu siin Võrumaal. Aitäh teile usalduse eest, et tulite nii pikaks ajaks üritusele, millesarnast varem toimunud ei ole, ning andsite sellele elu ja sisu.“

Peaauhinna ja eripreemia parima tervist toetava lahenduse eest viis koju meeskond “Mahe ja muhe”, kes loodab juba järgmise õppeaasta alguseks Võru maakonna koolide toidukorrad vähemalt osaliselt mahedaks muuta. Parima maakonna arengut toetava lahenduse eripreemia pälvis sini-must-valgete matkaradade idee ning koha Ajujahi TOP100 hulgas said endale Võrumaa, Setomaa ja Põlvamaa turismikoordinaatorid, kes proovivad leida tõhusa ja kiire viisi, et piirkonda puudutav info oleks ajakohane ja enimkasutatavates rakendustes kiiresti leitav.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: “Mulle teeb heameelt see, et meie maakonna inimesed tulid välja nii paljude eripalgeliste ideedega ning ka see, et 100 inimest oli valmis nädalavahetusel oma vaba aja arvelt kaasa mõtlema, kuidas elu meie maakonnas paremaks muuta. Ehkki auhinnatud sai 3 ideed, siis mina arvan, et edasi arendamist ja ellu viimist väärivad kõik loometalgutel osalenud ideed. Möödunud nädalavahetusega sai Võru maakond kindlasti vunki mano!”

Vunki mano loometalgud toimuvad veel ka 2019. aasta aprillis ja oktoobris. Projekti elluviijad on Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ja MTÜ Helpific. Tegemist on osaga laiemast üleeuroopalisest projektist CoSIE, mis otsib lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud jätkusuutlike teenuseid ning Eestis on projekti pilootpiirkonnaks Võru maakond. Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

Lisainfo: Taavi Karu, korraldaja, tel +372 529 0894, E-post: taavi.karu@gmail.com, Martin Mark, korraldaja, tel +372 565 5410, E-post: martin.mark@gmail.com