Võrumaal käivitub sotsiaalvaldkonna innovatsiooni rahvusvaheline pilootprojekt

Võrumaa Omavalituste Liit koos rahvusvahelise konsortsiumiga, mis koosneb 24-st erinevast Euroopa Ülikoolist, mittetulundusühingust ja teenusepakkujast, osaleb innovaatilises teadus- ja arenguprogrammis nimega CoSIE – Teenuste innovatsiooni koosloomine Euroopas.

Kolme aasta jooksul innustatakse ja toetatakse erinevaid osapooli, kelleks on Võrumaa erivajadustega inimesed, kogukonnad, omavalitsused, ettevõtjad, mõtlema välja ja katsetama ideid, kuidas üheskoos paremini ja tõhusamalt toetada erivajadustega inimeste toimetulekut ning heaolu Võrumaal.

Möödunud aastal alanud mõttevahetus jõudis välja ideeni sotsiaalvaldkonna arengu kiirendamiseks kasutada IKT-sektoris laialt levinud häkatonide metoodikat ning kaasata tugevemalt kogukondlik panus.

“Sotsiaalvaldkond on oma olemuselt arenduse mõttes olnud siiani väheatraktiivne. Samas on rahvastiku vananemise ja tööealiste inimeste vähenemise tõttu pidevalt kasvanud pinge sotsiaalhoolekande järjest suurenevate vajadusete ja kahanevatete võimaluste vahel,” ütles algatuse üks eestvedaja, Võrumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht Kadri Kangro. “Tahame rohkem tugevdada kohalikke kogukondi ja leida sealtkaudu täiendavat ressurssi eesolevate probleemide lahendamiseks. See tähendab, et kogukondlike lahenduste tähtsus järjest suureneb, aga millised need konkreetsed toimuvad lahendused siis ikkagi on?”

Järgmistel aastatel korraldatakse Võrus, Vastseliinas ja Mõnistes 48-tunnised häkatonid ehk ideede arendamise kiirendid, kus valmivad uute lahenduste prototüübid. Prototüüpideks võivad olla nii tehnilist laadi IT-arendused kui ka korralduslikku laadi ja osapoolte koostööd parandavad konkreetsed tegutsemismudelid. Iga häkatoni võiduideed hakatakse koos professionaalsete mentoritega ellu viima.

Tallinna Ülikool toetab Võrumaal toimuvat oma akadeemilise teadmusega kogukondade kaasamisest ja tugevdamisest ning viib läbi uuringuid ning koordineerib rahvusvahelist koostööd.

Zsolt Bugarszki, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika lektor: “Tahame oma tegevusega toetada Võrumaa inimeste osalemist avalike teenuste väljaarendamisel ja juurutamisel. Omavalitsuselt-inimesele osutatud universaalsete teenuste kõrvale, kus inimene on passiivne teenuse saaja, peaks tekkima järjest rohkem inimeselt-inimesele teenuseid, mis paremini vastavad abivaja vajadustele. Algav projekt aitab suurendada Võrumaa kogukondade tähtsust kohaliku elu korraldamisel.”

Projekti kolmas osapool on suurlinnades edukalt toimiv erivajadusega inimesi ja nende abistajaid ühendav veebiplatvormi Helpific, kelle jaoks on väljakutseks leida IT-lahendusi, mis aitaksid tugevdada inimestevahelisi ühendusi ka hõreasustusega piirkondades.

“Oleme väga õnnelikud, et pilootprojekt toimub Tallinnast väljas. See on kindlasti uus väljakutse Helpific’ile. Usun, et tuleviku ühiskond on tänasest väga palju erinev ning järjest suureneb ka inimeste vastutustunne ise juhtida neid muutusi oma kogukondades. Aeg on selleks väga hea,” ütles Helpific’i kaasasutaja Keiu Roosimägi.

Projekt on osa rahvusvahelisest koostööprogrammist “Co-creation of service innovation in Europe (CoSIE)“ (Teenuste innovatsiooni koosloomine Euroopas), kus osalevad üheksa riigi ülikoolid ja organisatsioonid, mis kõik otsivad uusi lahendusi avalikele teenustele. Projekti finantseeritakse EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, mis on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetavast programm. Toetuse suurus kokku ca 5 miljonit eurot, millest Eestis läbiviidava projekti osa on 386 000 eurot.

Loe lisaks: http://vabatahtlik.helpific.com/2017/08/teenuste-innovatsioon-vorumaal-eestis.html

Lisainfo:
Kadri Kangro
Võrumaa OL projektijuht
Tel +372 510 7487
E-kiri kadri@vorumaa.ee