Võrumaa vabaühenduste infolist

SA Võrumaa Arenguagentuur vabaühendustele suunatud infolistis on üle 400 mittetulundussektoriga seotud inimese ja organisatsiooni e-posti aadressi.

Listi eesmärgiks on olulise ja vajamineva info vahendamine mittetulundussektorile, olgu see seotud erinevate toetusvõimaluste, ürituste või ühiskondlike ettevõtmistega.

Listiga liitumiseks palume saata sooviavaldus evelyn@vorumaa.ee.

Lisainfo: vabaühenduste konsultant Evelyn Tõniste, e-post: evelyn@vorumaa.ee, tel: 786 8367, 525 1750.