Võrumaa Partnerluskogu avab 2022 jaanuaris Ettevõtluse meetme taotlusvooru

partnerluskogu

Taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele on avatud 24.-31. jaanuar 2022.

Alameede 2.1. “Covid-19 kriisi mõju leevendamine”. Taotlusi saavad esitada Antsla-,
Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad,
füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust on võrreldes
2019 aastaga vähemalt 30%. v.a. Orava ja Misso piirkond.

Alameede 2.2. “Väikeettevõtete arendamine”. Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja
Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest
isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse
tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C – töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse
valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele v.a. Orava ja Misso piirkond.

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu välja kuulutatud
taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 27. aprill 2022.
Taotlusvoorueelse infopäev järelevaatamise link:

Taotlemise info:https://voruleader.ee/2

Leader Eesti