Võrumaa ootab kandidaate vapi- ja teenetemärgile

Võru Maavalitsuse pressiteade
18.01.10

Võrumaa ootab kandidaate vapi- ja teenetemärgile.

Võru Maavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit ja Võrumaa Arenguagentuur ootavad hiljemalt 1.veebruariks taotlusi maakonna vapi- ja teenetemärgile. Samuti oodatakse kandidaate, kellele omistada Võrumaa aunimetuse tiitel.

Võrumaa vapi- ja teenetemärki antakse välja kolmandat korda. 2009.aastal pälvis vapimärgi Heino Pehk, teenetemärgi Rein Kaiv.

Vapimärgiga autasustatakse inimesi, kes on oma töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võrumaa Vapimärk omistatakse üldjuhul elutöö eest.

Teenetemärgiga autasustatakse inimesi, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule, samuti inimestele, kes silma paistnud märkimisväärse, Võrumaa jaoks olulise saavutusega.

Aunimetusi omistatakse 2010. aastal järgmistes kategooriates: parim kultuurielu edendaja, parim hariduselu edendaja, parim sotsiaal- või tervishoiutöötaja, parim omavalitsus- või riigiametnik Võru maakonnas, parim omavalitsus- või riigiametnik väljastpoolt Võru maakonda, parim maaelu/külaelu edendaja või MTÜ, parim ettevõte.

Kandidaate on õigus esitada Võru maakonna valla- ja linnavalitsustel ning volikogudel, Võrumaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel, eraisikutel.

Taotlused tuleb esitada kirjalikult või elektrooniliselt Võru Maavalitsusele (Jüri 12, Võru 65620; faks: 786 8302 või mv@mv.werro.ee) hiljemalt 1.veebruariks 2010. aastal.

Taotluse vorm ja lisainfo maakonna veebilehel http://www.werro.ee/maakond/tunnustus

Info: Kertu Künnapuu
Võru Maavalitsuse EL-alase teavitustöö peaspetsialist
tel 786 8308
press@mv.werro.ee