Võrumaa ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

Võrumaa omavalitsused koostöös SA Võrumaa Arenduskeskusega ootavad 01. veebruariks 2018 taotlusi maakonna kõrgeimate autasude – vapi- ja teenetemärkide – omistamiseks. 

Varasemalt Võru Maavalitsuste poolt välja antud vapi- ja teenetemärkide omistamise traditsiooni jätkavad sellest aastast Võrumaa omavalitsused koostöös SA Võrumaa Arenduskeskusega. Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots autasustab/tunnustab nominente Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert-aktusel 22. veebruaril 2018 Võru Kandles.

Võrumaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võrumaa Teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna valla- ja linnavalitsused ning volikogud, kõik Võrumaal tegutsevad juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskus e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga teenetemärgid Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2018.

Taotluse vormid, samuti lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Lisainfo: Aigi Pall, Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist, aigi.pall@vorumaa.ee