Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek

Reedel, 4. mail 2018 kell 9 toimub Jüri tn 12 II korruse saalis Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek.

Päevakord:

  • Võrumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta eelarve revideerimistulemuste kinnitamine
  • Võrumaa OL 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
  • Võrumaa OL põhikirja muudatustega tervikteksti kinnitamine
  • Võru maakonna prioriteetsete investeeringuobjektide arutelu
  • info, sh MTÜ Terve Võrumaa reorganiseerimine

Üldkoosoleku kutse dokumendiregistris

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse esimees / tiit.toots@vorumaa.ee / 514 5985