Võrumaa noorte ettevõtlus- ja karjäärivalikupäev

Ettevõtluspäev kuulutus-s