Võrumaa MTÜ-de ümarlaud, II kohtumine

Head Võrumaa vabaühenduste liikmed!

Suur tänu kõigile, kes osalesid esimesel ümarlaual! Ootan nii teid kui ka uusi huvilisi teisele ümarlaua kohtumisele, mis toimub 14. oktoobril 2014 kell 10-16 Pikakannu koolis.

Päeva läbiv teema on MTÜ omatulu teenimise viisid. Ave Tamra räägib sellest, kuidas koguda annetusi ühingu Pikakannu Kooli Areng näitel – eesmärgid, võimalused, kitsaskohad, õnnestumised, seadusandlik taust. Indrek Ülper MTÜ-st Abikäsi räägib, kuidas ära kasutada MTÜ eeliseid sotsiaalse ettevõtlusega alustamisel ja mis on kõige paremad sotsiaalse ettevõtluse vormid MTÜ-dele. Samuti klientide valikust, kellele teenuseid osutada. Arutleuringis minnakse edasi esimesel ümarlaual üles kerkinud küsimustega. Päeva lõpetuseks käsitleb Alari Rammo EMSL-st tulumaksusoodustusega nimekirja teemasid: mida uut toob 2015. aasta soodustuse taotlejale ja nimekirjas olijale, mis muutub stipendiumide maksmisel ja mis võiks muutuda, kuidas vaidlustada keeldumisi. Alari Rammo ettekanne ja küsimustele vastamine on planeeritud Skype´i teel.

Registreerumine kuni 10.oktoobrini: http://mty.arenduskeskused.ee/event/1484.html

 EAS-Sisemin logod-valgel_CMYK_reg_toetuseks300dpi_vaikeEL Sotsiaalfond-Vaike