Võrumaa Kultuuripärl 2022 Piret Torm-Kriis! Kokku jagati 28 kultuurivaldkonna preemiat

Fotol Võrumaa Kultuuripärl 2022 Piret Torm-Kriis. Foto: Tiina Männe

Eile, 7. jaanuaril, toimus Võru Kultuurimajas Kannel traditsiooniline tunnustussündmus Võru maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajatele, käsitöötegijatele ning kultuurikollektiivide juhendajatele.

Võru maakonna kultuuritöötajaid tervitas Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Anti Allas. Tunnustusi ja preemiaid jagasid Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Võru Instituut.

Maakonna olulisima kultuuripreemia “Võrumaa Kultuuripärl” pälvis sel aastal Piret Torm-Kriis seto tantsukultuuri hoidmise, edendamise ja edasiandmise eest. Elutööpreemia pälvis Helga Ilves pikaajalise panuse eest Võrumaa koorilaulutraditsiooni hoidmise, edasikandmise ning järeltuleva põlve õpetamise eest.

Teiste hulgas pälvis tunnustuse kultuurisündmuste pühendunud eestvedamise eest Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals, kes oli üks tänuõhu korraldajatest. Vals tänas kultuurivaldkonna kolleege tehtu eest 2022. aastal ning jagas häid soove uueks alanud kultuuriaastaks. Tunnustusi ja tänusõnu jagasid ka Eesti Rahvakultuuri direktor Kalle Vister koos Võrumaa rahvakultuurispetsialist Maie Pau´ga ning Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba.

Meeleoluka kontsertelamuse pakkusid Segakoor Tervis, koor Tempera ning Võru Meeskoor, kes tähistasid ühiselt 190 helisevat lauluaastat. Nendega koos olid laval Võru Muusikakooli õpetajate instrumentaalansambel ja segakoor Hilaro, solistid Tiit Raud ja Kaari Kattai ning Võimlemisklubi Sirutus tantsijad. Ühiselt tuli esitusele lahkunud helilooja Urmas Sisaski Näärioratoorium. Näärioratooriumi juhatas sisse Silvi Jansons, tänuõhtut juhtis Marko Kivisalu.

Foto:Tiina Männe

Eriliselt soovime tänada Võru kultuurimaja Kannelt meeldiva koostöö eest sündmuse läbiviimisel ning ettevõtet Loomist Väärt Elamused hubase ja kauni õhkkonna loomise eest sündmusel.

Võrumaa Arenduskeskus ja Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp soovivad kultuurihõngulist kultuuriaastat 2023!

Ürituse galerii (fotograaf Tiina Männe): https://photos.app.goo.gl/ofX4Cc3AFXQpjpEx7 

Tutvu kõigi tunnustuse saanutega: 

Foto: Tiina Männe

Võrumaa Kultuuripärl 2022

Piret Torm-Kriis – seto tantsukultuuri hoidja, edendaja ja edasiandja

Võrumaa elutööpreemia

Helga Ilves – pikaajalise panuse eest Võrumaa koorilaulutraditsiooni hoidmisel ja edasikandmisel ning järeltuleva põlve õpetamisel

Võrumaa aastapreemiad 2022

Aare Hõrn – kultuuriruumide ühendaja

Madis Eiche – märkamatult suur hingega tehtud kultuuritöö

Ülle Kauksi – meie aja lauluema

Maire Udras – entusiastlik tulihingeline tantsujuht

Kristi Vals – Võrumaa kultuurisündmuste pühendunud eestvedaja

Võrumaa tunnustuspreemiad 2022

Kaili Kalle – tänavakunstifestivali eestvedaja ja raamatukunstnik

Inga Kuljus – raamatukogude pildile tooja

Stella Mõttus – missioonitundega galerist

Merle Tombak – inspireeriv kultuurielu korraldaja

Aivar Rumvolt – Võrumaa kunstielu rikastaja 

Võrumaa elutöötoetus

Evi Zirk – kogukonna kultuurielu hoidja

Foto: Tiina Männe

Eesti Rahvakultuuri Keskuse tänukirjad pälvisid:

Sirje Kuuseorg – pühendumusega tehtud töö eest maakondlike sündmuste korraldamisel, Võrumaa memme-taadi pidu “Ise loon päevade ilu” (30 aastat esimesest memme-taadi peost) ja Võrumaa laste teatripäev 2022.

Priidu Teppo – pühendumusega tehtud töö eest Võru pärimustantsu festivali tehnilise meeskonna juhina ja programmitoimkonna liikmena.

Sirje Pärnapuu – kandlemeister Ilmar Kukele pühendatud Võrumaa rahvamuusikapäeva hea korraldamise eest.

Kati Velner – kriisiperioodil uute lahenduste leidmise eest Võrumaa laste teatripäeva ja juhendajate koolituse läbiviimisel.

Tiiu Kungus – Urvaste kandi tantsuelu edendamisel ja tantsurühma Tammetütriku juhendamisel.

Marianne Jaanson – tubli panuse eest Võru pärimustantsu festivali ja Võrumaa laste folklooripäeva 2022 korraldamisel

Kairi Kuusk – Võrumaa mudilaste folklooripäeva hea korraldamise eest

Võru Instituudi tänukirjad pälvisid

Kaile Kabun – Eesti kõige kauem kestnud ja jätkuvalt kestev laste ja noorte omaloomingukonkurss on võrukeelse omaloomingu konkurss „Mino Võromaa“, mis 2022. aastal toimus juba 35. korda.

Aimi Hollo – 35 aastase töö eest võrukeelse omaloomingu konkurssi „Mino Võromaa“ hindamiskogus ning uute kultuurisündmuset algatamise eest.

Tiia Allas – Võru kirjandustänava asendamatu korraldaja. Pühendunud töö eest võru keele ja kultuuri õpetamise projektijuhina juba üle kümne aasta. Kümne aastaga on juurde tulnud enam kui 5500 võru keelt oskavat noort. 

Evely Haug – Vana-Võromaa lasteaedes võrukeelsete keelepesapäevade asendamatu aitaja ja toetaja juba üle 10 aastsa võrukeelsete keelepesapäevad

Urmas Tulviste –  väärib tänamist pikaaegse ja hea töö eest Mõniste Talurahvamuuseumis. 

Mirja Ots ja Karin Tohvri – Projekti „Võru linna unustatud pärlid“ eest.

Malvo Tominga – kogemuste ja teadmiste edasikandmise eest, panustades ettevõttega Wanaviisi Ehitus OÜ Võru Instituudi muuseumiosakonna Karilatsi muuseumi vanade hoonete savipõrandate uuendamise sidumisse TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppetööga. 

Epp Margna  – pikaajalise panuse eest Võru Instituudi erinevates tegemistes ning Vana-Võromaa pühapaikade, Vana-Võromaa käsitöö ja Vana-Võromaa muuseumide sauna-aasta teemaliste võru-eesti kakskeelsete 2023.a seinakalendrite kujundamise eest.

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel. 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

Diana Juss, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp, vorumaa@kulka.ee