Võrumaa kodanikuühiskonna nädal 2013

Nimi: Võrumaa kodanikuühiskonna nädal 2013

Eesmärk: Kodanikuühiskonna nädala eesmärgiks on suurendada kodanikühiskonna kandepinda.

Sihtgrupp: Kodanikuühiskonna nädala sihtrühmadeks on tavakodanikud, kes võiksid tulevikus kodanikualgatuslikes tegevustes osalised olla või ise mittetulundusühenduse asutada; tegutsevad ühendused – juba sektoris toimetavad aktiivsed eestvedajad; kohalikud omavalitsused, ettevõtjad.

Lühikirjeldus: Võrumaa kodanikuühiskonna nädal 2013 on üks osa üle-eestilisest kodanikuühenduste nädala sarjast. Võrumaa kodanikuühiskonna nädal 2013 toimub perioodil 25.11-01.12.2013. Nädala raames plaanitakse korraldada võimalikult palju kodanikuühiskonnale suunatud tegevusi, mille tulemusena on oluliselt teadvustatud avalikkusele kodanikuühiskonna olulisust, maakonnas tegutsevad MTÜd on saanud juurde tegutsemisindu, vahetanud kogemusi, ammutanud inspiratsiooni teiste tegemistest, silmapaistvamaid ühendusi on tunnustatud. Kolmanda sektori tegemistesse on kaasatud uusi inimesi. Nädala õnnestumises on oluline osa maakonna mittetulundusühendustel, kellele pakutakse võimalust oma tegevused liita kodanikuühiskonna nädala kavasse, saades seeläbi ühendusele ja tema tegevusele suuremat kajastust ja tähelepanu.

Tulemus: Kodanikuühiskonna temaatikat ja kolmandat sektorit on tutvustatud laiemale avalikkusele nii maakonna kui riigi tasandil; kolmanda sektori tegevustesse on kaasatud uusi inimesi; maakonnas tegutsevate mittetulundusühenduste tegevus on aktiivne, on jagatud kogemusi, teadmisi, tunnustatuid silmapaistvamaid. Võrumaa MTÜdesse on süstitud elujõudu eesmärkide poole püüdlemiseks ning tõstetud nende motivatsioonitaset; avalikkusele on teadvustatud kodanikuühiskonna olulisust piirkonna arengus.

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Kontaktisik: Margit Lukka, margit@vorumaa.ee 525 1750