Võrumaa ettevõtlusnädal 2013

Projekti nimi: Võrumaa ettevõtlusnädal 2013

Roll: Projekti juhtpartner

Sihtgrupp: Võrumaa potentsiaalsed alustavad ja juba tegutsevad ettevõtjad

Projekti periood: 01.02 – 01.11.2013

Projekti eesmärk: Võrumaa elanike seas on populaarne ettevõtlik ning aktiivne eluviis ning kasvamas on üleüldine ettevõtlikkusteadlikkus.

Lühikirjeldus: 4 päeva jooksul toimuvad erinevad ettevõtlusalased seminarid, koolitused, töötoad, ettevõtete külastused ja toimub ettevõtjate omavaheline spordipäev. Eraldi toimub alustavatele ettevõtjatele suunatud ettevõtluspäev.

Tulemused: Ettevõtlusnädala üritustest võtab osa vähemalt 300 ettevõtlikku inimest. Osalejad on saanud uusi teoreetilisi ning praktilisi teadmisi ettevõtlusvaldkonnast.

Rahastaja: EAS, 2990,-€

Kontaktisik: Terje Moisto, 786 8313, terje@vorumaa.ee