Võrumaa ettevõtlusarengu 50 ettepanekut Mihhail Korbile

Riigihalduse minister Mihhail Korb saatis märtsis Eesti omavalitsustele ja arendusorganisatsioonidele kirja küsimusega, millised on ettevõtlustakistused ja kuidas ettevõtlust edendada piirkondades. Võrumaa omavalitsused, ettevõtted ja arendusorganisatsioonid kaardistasid Võrumaa ettevõtlustakistused, panid kirja lahendused ning saatsid üle 50 konkreetse ettepaneku Mihhail Korbile.

Kirjas rõhutasid võrumaalased, et riik arvestaks majandus- ja regionaalpoliitika kujundamisel rohkem piirkondlike eripäradega, et antaks rohkem otsustusõigust ja vastutust ettevõtluse arendamisel maakondadele ehk sinna, kus teadmine piirkonna ettevõtluse vajadustest ja lahendustest on parim.

Ettevõtjate arengutakistused Võrumaal võib koondada kuude valdkonda: elementaarsed taristuga seotud probleemid nagu tee-, elektri- ja internetiühenduste kehv kvaliteet, sobiva tööjõu puudus, tootmisettevõtete vähenev konkurentsivõime, IT-riik ei ole päriselt Võrumaale jõudnud ning praegused riiklikud ettevõtluse abinõud pole aastate jooksul andnud Võrumaale suuremat tuge. Nende probleemide lahendamiseks on asjaosalised pakkunud välja üle 50 meetme ja tegevuse, mis aitaksid avaliku sektori kaasabil ettevõtlust Võrumaal edendada.

Võrumaa Arenguagentuuri juhataja Taivo Tali: „Praegu on õige aeg teha otsustavamaid samme Eesti ettevõtluse arenguks piirkondade eripärasid arvestades. Täiendavaid võimalusi ettevõtluse stimuleerimiseks ja kasvuks suurtest keskustest kaugemal asuvates piirkondades on palju ning mitmed neist on edukalt kasutusel meie naaberriikides (Soome, Läti, Leedu), näiteks klastrite, kompetentsikeskuste pikaajaline arendamine, erimajandustsoonide loomine, ühendusteede kõrge kvaliteedi tagamine, tööjõumaksude leevendamine, diferentseeritud ettevõtlustoetuste kasutamine.“

Ettepanekud on ministrile edastatud ja Võrumaa arendusorganisatsioonid ning omavalitsused ootavad aktiivset arutelu keskvalitsusega ning konkreetset tagasidet ettepanekute edasise saatuse kohta. Võrumaalased jätkavad ka isekeskis ettevõtlusarengu võimaluste otsimist. Ühe jätkutegevusena toimub Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER 2. juunil Võrumaa arendusorganisatsioonide ja erakondade esindajate seminar, kus kaalutakse Võrumaal rakendatavaid ettevõtluse arendamise võimalusi ning viise kuidas utsitada riiki ja omavalitsusi tegevusi ellu viima. Seminari eesmärgiks on saavutada kokkulepe, et loodavad uued omavalitsused võtaksid ettevõtluse arendamise oma tegevuse olulisimaks prioriteediks ning kõik Võrumaa erakondade ja valimisliitude esindajad viiksid sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel ettevõtluse arendamise meetmed ja tegevused oma valimisprogrammidesse.

Lisainfo:
Taivo Tali
Juhataja
SA Võrumaa Arenguagentuur
tel 786 8374, mob 5855 0202
e-post taivo@vorumaa.ee