Võrumaa Arenguagentuuri tutvustus

SA Võrumaa Arenguagentuur sai alguse aastal 1993. Sihtasutus on üleriigilisse tugivõrgustikku kuuluv organisatsioon, mis pakub nõustamisteenust ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja kolmanda sektori organisatsioonidele.

Sihtasutus tegutseb Võrumaa elanike huvides ja pakub ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele ja kodanikeühendustele info, nõuande ja partnerluse kaudu toetust piirkonna ettevõtluskeskkonda ja elukvaliteeti parandavate projektide elluviimises.

Alates 2009.a aprillist kuulub sihtasutuse koosseisu Võrumaa Turismiinfokeskus, mis jagab linna ja maakonna külalistele turismiinfot vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb turismitrükiste koostamisega ja koordineerib maakonna turismiinfojaotuskanalite võrgustikku.

Meie organisatsiooni väärtused:

  • koostöö ja partnerlus ettevõtjate, omavalitsuste, kodanikeühenduste, arendus-organisatsioonide ja haridusasutustega;
  • uute ideede genereerimine ja neile rahastuse leidmine;
  • era-, avaliku- ja mittetulundusorganisatsioonide arengu toetamine läbi arendus- ja koolitustegevuse, info levitamise, projektide koordineerimise ja professionaalse nõustamise.
DSC 0028_kodukale