Võrumaa Arenguagentuuri infokiri jaanuar 2016

UUEL AASTAL UUE HOOGA!

Kuigi olukord maailmas ja Eestis on üsna muutlik, et mitte öelda heitlik, siis Võrumaal on inimesed ja ettevõtted uue aasta alguses lootusrikkad ja täis tahtmist edasi minna; ütlen seda täie veendumusega. Ideid ja tegevusi jätkub. Seda näitavad ka mitmed märgid Võrumaal:

Ettevõtted investeerivad uutesse hoonetesse (puidu- ja toiduainetetööstus), otsitakse võimalusi ühiselt turundada, paketeerida (turism), töötatakse välja uusi tooteid ja teenuseid.

Siia tahetakse mujalt, Tallinnast, elama tulla! Tõmme siia on täiesti olemas. Ja mitte ainult nautima igapäevast elu ilusal Võrumaal, vaid soovitakse tulla ka edendama ettevõtlust maakohtades ja tooma oma kogemusi ja oskusi tööpõllule. Peaasi, et plaanid saaksid jalad alla ja kogukond ühiselt uued tegijad vastu võtaks ja kaasa aitaks; kasu on sellest kõigile.

Käivitunud on mitmed arenguprogrammid nii ettevõtjatele kui MTÜdele.

Rahastust on Eesti riigi ja Euroopa Liidu abil saamas paljud mitmed suured investeeringuprojektid Võrumaal ja raha on tulemas veel – seda ka paljude EL toetuste näol, mida käesolevastki infokirjast üksikasjalikult lugeda saab.

Selleks aga, et ettevõtjad saaksid nendest toetustest ülevaate otse ja kohapeal, korraldab Võrumaa Arenguagentuur koos Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskusega Tsenter 9. veebruaril 2016 Väimelas INFOPÄEVA ettevõtjatele rahalistest toetusvõimalustest.

Nautige ka talverõõme, mida ilm meile annab (näiteks Tamula järvel on lahe uisurada)!

Koos ilma tehes, pikka sujuvat liugu 2016.a aastaks!

Taivo Tali,

SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

Infokirja saab lugeda siin.