Võrumaa Arenguagentuur soovitab “Visuaalse juhtimise koolitus”

16-17 oktoober Tartu

Visuaalne juhtimine hõlmab nii sügavama kuulamise lihvimist, lihtsate joonistusvõtete omandamist kui ka juhendamisvõtete praktiseerimist. See võimaldab juhtida ja esitleda mitmekülgseid protsesse, mis loovad ülevaadet, ühist keelt ja eesmärgistatust.

Visuaalse juhtimise koolitus