Võrumaa Arenduskeskusest sai esimene maakondlik arendusorganisatsioon, mis omab Erasmus+ programmi akrediteeringut üldhariduses

Täna, 18. jaanuaril anti Võrumaa Arenduskeskusele Haridus – ja Noorteameti poolt ametlikult üle Erasmus+ programmi akrediteering üldhariduses. 

Täna, 18. jaanuaril anti Võrumaa Arenduskeskusele Haridus – ja Noorteameti poolt ametlikult üle Erasmus+ programmi akrediteering üldhariduses. 

Erasmus + õpirände akrediteering on justkui kvaliteedimärgis, mis kinnitab, et selle saanud asutus on valmis läbimõeldult panustama haridusvaldkonna töötajate arengusse ja seeläbi toetama kvaliteetsema hariduse poole püüdlemist Võru maakonna haridusasutustes. 

Võrumaa Arenduskeskus on esimene maakondlik arendusorganisatsioon Eestis, kes selle märgise koolide ja lasteaedade kõrval on saanud. Käesoleval aastal anti akrediteering üldhariduse valdkonnast vaid 12-le haridusasutusele. Taotlejaid oli kokku 60. Lisaks arenduskeskusele sai akrediteeringu ka Rõuge Põhikool. Varem on Võru maakonnas akrediteeringu saanud Kääpa ja Haanja kool. 

Taotlemise protsessi ja rakendamist juhtiva Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõiv sõnul võimaldab saadud märgis perioodil 2024-2027 ellu viia tegevuskava, mille raames maakonna haridusasutuste juhtkonna liikmetel, õpetajatel ja tugispetsialistidel avaneb võimalus enesetäienduseks Euroopa erinevates koolides.

Akrediteeritud asutustele võimaldatakse täiendavad rahalised ressursid õpirännete läbiviimiseks Erasmus+ programmist. Arenduskeskuse eesmärk on läbi õpirännete tõsta maakondlikku koostööd haridusasutuste vahel ühise seatud eesmärkide saavutamiseks ja ühtlustada haridusasutuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks.

Võru maakonna Erasmus+ tegevuskava õpiränded keskenduvad fookusteemadele, milleks on maakondlik terviklahendus tugispetsialistide võrgustikutöös; mitteformaal- ja formaalõppe koostöökontseptsioon ja uued metoodikad ning koostöölahendused asutusteüleseks õppetööks. 

Lisainfo: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee