Võrumaa Arenduskeskuse projektitaotlus „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ sai positiivse rahastusotsuse

Võrumaa Arenduskeskuse esitatud projektitaotlus „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise taotlusvooru sai positiivse rahastusotsuse.

Projekti eesmärgiks on luua strateegiline raamistik Võru maakonna haridusalase koostöö arendamiseks ja toimiva koostöövõrgustiku loomiseks.

Projekti tulemusel on loodud Võru maakonna haridusvõrgustiku toimimismudel ning kavandatud võrgustiku käivitamist ja rakendumist toetavad tegevused, läbi on viidud Võru maakonna hariduse arengukava uuendamine sh koostatud 4 aasta tegevuskava, mille käigus on saavutatud kokkulepped peamistes tegevustes ja kokku lepitud vastutajad.

Töö kestvuseks on planeeritud 18 kuud. Kogu töö on jagatud etappidesse, alates ettevalmistavatest tegevustest nagu avakohtumine ja dokumentide koondamine kuni lõppdokumentide vormistamise ja järelduste tegemiseni.

Projekti partneriks on Võrumaa Omavalitsuste Liit ja maakonna kohalikud omavalitsused, Võru Gümnaasium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Samuti maakonna haridusasutused, kes annavad haridusvõrgustikule sisendi ja ootused ühistegevusteks.

Soov on kaasata ka Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperte ning otsida koostöökohti ülikoolidega.

Projekti kogumaksumus on 29 400 eurot ja omafinantseering 4 410 eurot. Projekt kestab 01.03.2020 – 31.12.2021.

Lisainfo: Aivar Nigol, arendusnõunik, tel 5340 2563, e-post aivar.nigol@vorumaa.ee