Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsi Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kõne

Loe täispikka kõnet siit!

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsi Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kõne Võru maakonna kontsert-aktusel 22. veebruaril 2024 Võru Kultuurimajas Kannel.

Head Võru maakonna inimesed, head pidupäevalised, 

Ülehomme heiskame üheskoos meie kodumaa sünnipäeva auks rahvuslipu. Selle kolmevärvilise trikolooriga on seotud meie rahva usk, lootus, unistused ja pingutused oma vaba riigi nimel. Nagu laulusalm ütleb: „Kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda“. Eesti Vabariigi sünnipäeva hommikul, kui me lipu heiskame, võtame hetke aega ja laseme mõtetel rännata läbi aja ning kummardame tänutundes kõigi nende vaprate ees, kes on julgenud unistada ja tegutseda selle nimel, et me saame elada oma vabas riigis. Olgu see ka hetkeks, mil me kinnitame oma pühendumust hoida ja kaitsta oma vabadust. 

Täna tähistame siin isamaa väikses kagunurgas Eesti Vabariigi aastapäeva. Rõõmustame meie riigi püsimise ja arengu üle. Ent maailmas on riike, kus unistatakse rahust. Sellest kõige põhilisemast, eluks vajalikust. Ülehomme täitub kaks aastat Venemaa agressiivsest sissetungist Ukrainasse. Kaks aastat, mis on toonud kaasa kannatusi ja katsumusi mitte ainult Ukraina rahvale, vaid kogu maailmale. 

Ränkadest uudistest on kerge väsida, kaasaelamisest samuti. Ent sõbrad, see on ka meie sõda, mis siis, et toimub Ukraina pinnal! Meie kohus on mitte harjuda sõjaga: sõda ei tohi muutuda normaalsuseks! Me ei tohi kaotada lootust parema homse suhtes. Me peame jääma tugevaks ja solidaarseks! 

Järjest enam on kosta hääli, mis kahtlevad Ukraina toetamise õigsuses. Kõigil on õigus oma seisukohtadele, kuid oluline on mõista, et kui me tahame elada vabal maal, peame seisma samade väärtuste eest, vaba maailma eest võitlejate selja taga. Olema neile toeks. 

See ei tähenda, et oleme unustanud omaenese rahva vajadused ja mured. Pigem näitab see võimet mõista suuremat pilti ning teha valikuid, mis teenivad meie ühiseid huve ja väärtusi. Meie toetus Ukrainale on panus parema tuleviku loomisesse. Iga meie samm, olgu see siis suur või väike, viib rahu ja stabiilsuse suunas mitte ainult Ukrainas, vaid kogu Euroopas. 

Head kaasteelised, säilitame empaatia ja solidaarsuse! Ärme väsime võitluses vabaduse ja rahu eest! Anname oma panuse sellesse, et iga inimene, olgu ta siis Eestist või Ukrainast, saaks mitte ainult unistada, vaid ka päriselt elada turvaliselt ja õnnelikult oma kodumaal. 

Unistused kannavad ainult siis, kui nende nimel tegutseda. Seegi, et Tartu ühes 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega on tänavu Euroopa kultuuripealinn, oli viis aastat tagasi paari inimese unistus. Nüüdseks on sellest välja kasvanud Lõuna-Eesti seni suurim koostöö, mis näitab meie rikkalikku kultuuripärandit, loovust ja loodust eelkõige meie oma inimestele, aga ka kogu Euroopale

See näitab, et igaüks saab käivitada olulisi ettevõtmisi, kui suudame koondada ühise energia väärt idee taha. Viie aasta jooksul on sadu inimesi ühendanud oma jõu, et luua parim kultuuriprogramm, tutvustada meie piirkonna tugevaid kultuurijuuri ja eripära. Ka Võru maakond pakub kogu aasta vältel mitmekülgset kultuurikava Aigu Om festivalist paganliku pärimusööni. See on meie ühine ettevõtmine. Ka sina saad korraldajaile olla abiks. Uuri välja, mida sinu kodukohas programmi raames pakutakse ja löö võimalusel käed külge või tule lihtsalt osalema ja tegevustest osa saama. Ja kui juba tuled, võta kaasa oma sõbrad ja tuttavad. Nii lihtne see ongi!

Unistuste püüdmine nõuab visa ja järjekindlat tööd. Rohkem kui viis aastat tagasi said maailma esimestel Vunki Mano! loometalgutel kokku Kaja Kesküla ja Margus Timmo, kes ühendasid jõud ning lõid mahe ja muhe algatuse. Praeguseks on sellest sündinud maakondlik mahekokkulepe. Täna võime uhkusega öelda, et Võru maakonna neljakümne kolmest haridusasutusest on kahekümne protsendi mahetooraine eesmärgi täitnud juba kolmkümmend kuus. Ent oluline pole mitte ainult seatud eesmärgini jõudmine, vaid ka see, milliseid positiivseid muutusi see algatus endaga kaasa on toonud. Keskkonnasõbralikult toodetud kohalik tooraine meie laste laual toetab nende tervist ning soodustab ka kohaliku väikeettevõtluse arengut.

On valdkondi, kus enam pole unistamiseks aega. Olen oma pidupäevakõnedes ikka rääkinud meie inimeste kehvadest tervisenäitajatest. Oleme statistilistes numbrites alla jäämas paljudele Eestimaa piirkondadele. Seda enam on hea meel näha, et maakonna inimesed on võtmas oma tervise eest rohkem vastutust ning osalevad näiteks elusid päästvatel sõeluuringutel varasemast enam. Ent täiskasvanute tervisenäitajate kõrval tekitab suurt muret laste ja noorte vaimne tervis.

Lapsed ja noored on meie tulevik. Seepärast on mul hea meel, et meie maakonna heaolu- ja terviseprofiilis, mis on tegevusplaan järgmiseks neljaks aastaks, on keskendutud just laste ja noorte vaimse tervise probleemide lahendamisele. Selliste keeruliste teemade puhul ei saa lootma jääda, et kuskil keegi üksinda vastutab.

Ei ole ühte imevahendit, mis seda olukorda muudaks. See on kollektiivne vastutus – igaüks vastavalt oma võimalustele. Seda, et nii saab, näitasid ka möödunud sügisel toimunud Vunki Mano! loometalgud, kus tõusid esile just mitmed vaimse tervise probleemide varajasele märkamisele ja toetamisele suunatud ettepanekud. Ja neid teemasid ei vedanud eest pelgalt erialased eksperdid, vaid ka lapsevanemad, õpetajad, noorsootöötajad ja noored ise. See on märk meie ühiskonna avatusest ja valmisolekust tegelda keeruliste probleemidega ning leida neile üheskoos lahendusi. Oluline on üksteist märgata ja toetada.

Haridusel on piirkonna arengus väga oluline koht. On selge, et see peab olema konkurentsivõimeline. Seda ka maapiirkondades, kus koolid on väikesed ning õpilaste arv kahaneb iga aastaga. Meie noored on tublid ja toimekad. Ometi jääb maakonna statistikast silma nende noorte suur arv, kes langevad varakult koolist välja või ei leia endale kohta tööturul ega haridussüsteemis. Nende noorte toetamine ja juhendamine on meie ühine kohustus. Me peame sellele pöörama senisest rohkem tähelepanu. Tunnen heameelt, et Kerli Kõivu eestvedamisel on meie maakonnas käivitunud tegevused, mis on suunatud just nende noorte märkamisele ja toetamisele. Abistades noori nende tänaste väljakutsetega hakkama saamisel, aitame kujundada paremat tulevikku mitte ainult neile, vaid tervele kogukonnale.

Unistuste teoks tegemisel ei loe suurus ega asukoht. Meie maakonna ettevõtjad on näidanud, et väiksus ei tähenda piiratud võimalusi. Teie loovus ja ettevõtlikkus on muutnud meie kohaliku majanduse mitmekesisemaks ja jätkusuutlikumaks ning on aidanud avastada uusi viise, mis toetavad Võru maakonna arengut. Ettevõtlust on alati peetud pigem pragmaatiliseks valdkonnaks, kus unistamiseks pole lihtsalt aega. Siiski usun, et iga ettevõtja unistab paremast tulevikust, uutest võimalustest ja koostööst. Just koostöö ja ettevõtluskeskkonna arendamine on need, millega omavalitsused ja arenduskeskus saavad omalt poolt ettevõtjaid toetada.

Arenduskeskuse meeskonna eestvedamisel ja koostöös teiste partneritega on Võru maakonna ettevõtluskeskkonna arendamiseks toodud Euroopa Liidu projektidega täiendavalt ligikaudu üheksa miljonit eurot. Ma usun, et nii suudame toetada meie ettevõtjaid keeruliste aegade üleelamisel ja aidata valmistuda uuteks väljakutseteks. 

Minu tänane kõne on kantud unistustest. Unistusest, et sõda lõpeks. Unistusest ühise tegutsemise abil luua midagi suurt ja vägevat. Unistusest märkamise ja koos loodud parema homse järele. Tulebki unistada ja suurelt. Ega ilmaasjata ole öeldud, et unistustel on kombeks täituda kui ei jää käed rüpes ootama. Ka meie tänase vabariigi aastapäeva piduliku kontsert-lavastuse teema on „Unistus oled sa ise“. See kõneleb meie võimest unistada ning samas ka vastutusest tegutseda unistuste täitumise nimel. Iga inimene unistab millestki, kuid kas oleme valmis tegema vajalikke samme, et oma unistused ellu viia? Võiksime, sest unistamine, lootus ja optimism käivad lisaks tegutsemisele alati edu juurde. 

Mul on hea meel, et täna saavad pidulikult tunnustatud meie maakonna auväärsed. Inimesed, kes on panustanud meie maakonna heaolu parandamisse ja lootusrikkama tuleviku loomisesse. Õnnitlen kõiki tunnustuse saajaid ja tänan nende märkajaid.

Hoiame ja armastame oma peret, kogukonda, kaasteelisi. Hoiame ja kaitseme oma lähedasi ja oma riiki. Ärme jäta kedagi üksi. Ärme lase teha kellelegi haiget. Õpime üha rohkem üksteist kuulama ja üksteisega arvestama. 

Palju õnne meile kõigile Eesti Vabariigi 106. aastapäeva puhul! 

Hääd tervüst Võru maakonnale, hääd tervüst Eestile! 

Tiit Toots, Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige