Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna parimaid ettevõtjaid

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 28. novembris Võru Kultuurimajas Kannel toimunud pidulikult tunnustamisüritusel maakonna parimaid ettevõtjaid. Hindamiskomisjonile laekunud 22 kandidaadi seast valiti laureaadid kuues kategoorias. Aunimetuse pälvisid AS Barrus, OÜ Hamery, OÜ VIP-Mööbel, Solarflow OÜ, AS Värska Vesi ja Taimar Timmi.

AS Barrus, Võru maakonna aasta suurettevõte 2019. See tiitel antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on rohkem kui 50 töötajat ja kes on tegutsenud kauem kui 3 aastat. See firma on Võru maakonna üks suurematest tööandajatest (249 töötajat). Ettevõtte põhivaldkonnaks on puit, võib isegi öelda liimpuit ja kõik sinna juurde kuuluv. Ettevõte peab oluliseks kohaliku kogukonna arengut ning seetõttu panustatakse Võrumaa noorte spordi- ja kultuuriellu. 2018 aasta müügitulu oli ligi 50 miljonit eurot, 73% sellest eksporditi.

OÜ Hamery , Võru maakonna aasta väikeettevõte 2019. See tiitel antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 50 ja üle 10 töötaja ja kes on tegutsenud kauem kui 3 aastat. Tunnustamist väärib ettevõte juba põhjusel, et tänaseni on suudetud edukalt ning majanduslikult  tõusvas joones tegutseda sektoris, milles ettevõtete ja töökohtade arv Eestis pigem vähenema kipub. Müügitulu kasv on olnud viimased 10 aastat stabiilselt kasvav nagu ka töötajate arv 23-lt 34-ni. 2018. aastal kasvas müügitulu aga enam kui 30%. Ettevõtte on Töötukassa hea koostööpartner. Suur hulk tänastest töötajatest on ameti selgeks õppinud läbi töötukassa tööpraktika.

OÜ VIP-Mööbel, Võru maakonna aasta mikroettevõte 2019. See tiitel antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 10 töötaja ja kes on tegutsenud kauem kui 3 aastat. See firma on stabiilne väike tööandja oma piirkonnas, ühest Venemaa piiripunktist paari kilomeetri kaugusel. Ettevõte areneb pidevalt, viimastel aastatel on tehtud suurem investeering ehitusse. Läbi Töötukassa on praegu ettevõttes praktikal 2 noort, ta on aktiivne Kagu-Eesti Puiduklastri liige.

Solarflow OÜ, Võru maakonna aasta startija 2019. See tiitel antakse välja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõttele, kes on oma tegevuse edukalt käivitanud. See firma pakub nutikaid lahendusi, nende poole võib julgelt pöörduda erinevate elektrialaste küsimustega, sest nende silmaring on väga lai ning hea suhtlemisoskus toob esile positiivsed tulevikuväljavaated päikeseenergeetika osas, nii iseloomustas firmat selle kandidaadi esitaja.

AS Värska Vesi, Võru maakonna aasta tööandja 2019. See tiitel antakse välja ettevõttele, kes on oma tegevusega oluliselt panustanud oma töötajatele heade töötingimuste ja töökeskkonna loomisel, on toetanud töötajate ühistegevusi ja heaolu.

Taimar Timmi, Võru maakonna aasta ettevõtja 2019. See tiitel aunimetus antakse välja edukale ettevõtjale, kelle juhtida on kaks või enam ettevõtet ja kes on ühiskondlikult aktiivne, panustanud kogukonda, esile toonud oma tegevuses piirkonna kultuurilist eripära ning on eeskujuks teistele.

Hea koostöö eest ettevõtluse valdkonnas anti tänukiri Eesti Töötukassa Võrumaa osakonnale.

Pildistas Aigar Nagel. Fotol kõik nominendid ja laureaadid.

Lisainfo: Ivi Martens, atesteeritud ettevõtluskonsultant, tel 5349 7303, e-post: ivi.martens@vorumaa.ee