Võrumaa Arenduskeskus otsib tublisid noori ja noortega töötajaid tunnustamiseks

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2020/2021. õppeaasta jooksul.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 19. aprillist 16. mai südaööni, kokku 6 kategoorias:

  1. Enim silma paistnud noorsootöötaja Lisa 1- Aasta noorsootöötaja 2021
  2. Noortevaldkonna aasta koostöö Lisa 2- Aasta koostöö 2021
  3. Noortevaldkonna aasta tegu Lisa 3- Aasta tegu 2021
  4. Aasta noor (7.-26.a, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib) Lisa 4- Aasta noor 2021
  5. Aasta noorteühendus Lisa 5- Aasta noorteühendus 2021
  6. Pikaajaline panus noorsootöösse (tema viimase kümne aasta panus noortevaldkonda) Lisa 6 – Aasta pikaajaline panus 2021

Tutvu ka Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise statuudiga.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 15. mai postitempliga).

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud tunnustamiskonkursile.

Kandidaate tunnustatakse Võrumaa noorte suvepäevadel 11. – 12. augustil Võhandu Puhkekeskuses.

Lisainfo: Kertu Pehlak, tel 5348 4969, e-post kertu.pehlak@vorumaa.ee