Võrumaa Arenduskeskus kutsub osalema ja tunnustama omi TEGIJAID!

Ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu korraldab taaskord tunnustamiskonkursi, kuhu kõik saavad oma tublisid õpetajaid ja haridustegelasi esitada. Nüüd on taaskord hea võimalus neid märgata ja esitada!

Kandidaate saab esitada viies kategoorias kuni 21. oktoobrini.

  • Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.
  • Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.
  • Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
  • Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
  • Tiitliga Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Laureaadid valib ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite esindajatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja 27. novembril.

ESITA OMA KANDIDAAT SIIN:  http://www.xn--ettevtluspe-jfbe.ee/tunnustus

Täpsem info: https://www.facebook.com/ettevotlusope/photos/a.1096632933689773/2097811296905260/?type=3&theater