Võrumaa Arenduskeskus esitas neli suuremahulist projekti

Võrumaa Arenduskeskus esitas meetmesse “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” kolm projekti ning lisaks ollakse veel ühe projekti partner. Kokku taodeldakse Võru maakonna tegevuste jaoks 8,74 miljonit.

Foto: Sven Zacek

Võrumaa Arenduskeskus esitas meetmesse “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” kolm projekti ning lisaks ollakse veel ühe projekti partner. Kokku taodeldakse Võru maakonna tegevuste jaoks 8,74 miljonit.

30. augustil lõppenud taotlusvooru esitatud kõik meie maakonna projektid käsitlevad erinevaid valdkondi. Siiski kannavad need ühist eesmärki arendada elu- ja ettevõtluskeskkonda Võru maakonnas.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots avaldas lootust, et kõik projektid saavad rahastuse ning neid ellu viies saame anda meie maakonna ettevõtluskeskkonnale uut hoogu juurde ning seeläbi parandada meie inimeste elujärge. “Esitatud projektid katavad nii maakonnale traditsioonilisi ettevõtlusvaldkondi kui ka toovad juurde uusi tulevikusuundi, lisaks on läbi projektide kaetud ettevõtlusvaldkond koolist kogenud ettevõtjateni,” selgitas ta. Toots tänab kõiki arenduskeskuse töötajaid ja partnereid, kes panustasid projektide ettevalmistamisele.

 

“Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine” 

Üks paljudele juba tuttav projekt tegeleb programmeerimiskooli Kood/Võru loomise toetamisega. Eesmärgiks on rajada Võru linna 100 õpilasega programmeerimiskool, mille näol on tegemist Kood/Jõhvi filiaaliga. Projekt viiakse ellu Võrumaa Arenduskeskuse, Võru linna ja MTÜ Tuleviku Tehnoloogiaharidus koostöös. Kaasatud partneritena löövad projektis kaasa MTÜ Võru HUUB ja Võrumaa Kutsehariduskeskus.

 

“Lõuna-Eesti Ettevõtlikud Noored”

Noorte ettevõtluspädevuste tõstmiseks Lõuna-Eestis soovime ellu kutsuda projekt “LEEN” ehk “Lõuna-Eesti Ettevõtlikud Noored”. Projekt on kuue Lõuna-Eesti maakonna arendusorganisatsioonide (SA Võrumaa Arenduskeskus, Tartu Ärinõuandla, Valgamaa Arenguagentuur, Põlvamaa Arenduskeskus, Viljandimaa Arenduskeskus ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus) ühine pingutus ja koostöö, mille eesmärgiks on süsteemselt ja eesmärgistatult arendada noorte, vanuses 7-26, omaalgatust ja ettevõtlikku mõttelaadi.

Projekti raames kujundatakse välja kõikide noortega tegelevate organisatsioonide ja osapoolte Lõuna-Eesti ülesed võrgustikud, korraldatakse palju erinevaid noorte üritusi, koolitusi, laatasid, laagreid, konverentse, õppereise. Oluline roll projektis on ka noorte omaalgatustel.

 

“Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine”

Projekti “Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine” raames soovime käivitatada Kagu-Eesti Ettevõtlusinkubaatori ja toetatada ettevõtlusvõrgustikke piirkonna innovatsioonivõrgustiku partneritena. Projekt seob partneritena ühisesse tegevusse Võrumaa Arenduskeskuse, kompetentsikeskuse TSENTER, KEIK-i, Kagu-Eesti Puiduklastri, Tehnopoli StartUp Inkubaatori, Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse ning Räpina Aianduskooli. Kagu-Eestis on oma tugevad valdkonnad ning iga partner annab oma parima panuse.

Projekt on seotud ka teiste samasse toetusmeetmesse esitatud projektidega. Näiteks “LEEN”-i noorte või Kood/Võru õppurite äriideed võivad arenenda tasemele, mis vajavad hooandmist inkubaatoris.

 

„Lõuna- Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine“

Projekti eesmärk on Lõuna- Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine Obinitsa tööstusalale. Väärindamiskeskuse kontseptsiooni kohaselt on esmane eesmärk tagada kohalike omavalitsuste hallatavate asutuste (lasteasutused, hooldekodud jne) varustatus toidu valmistamiseks kvaliteetse toorainega suurendades sealjuures mahetooraine osakaalu.

Lisainfo: Tiit Toots, tiit.toots@vorumaa.ee