Võru Ukraina keskuse viimane üritus leiab aset 18.juunil

26.mail lõpetas üldise tegevuse Ukraina keskus aadressil Jüri 19A ning 18. juunil toimub keskuse viimane üritus – ukrainlastele tutvustatakse Võru maakonda. Reisi toetavad Võrumaa inimesed annetuste kaudu.

Keskus kutsuti ellu märtsis Europe Direct´i ja vabatahtlike poolt, et vahendada infot ja aidata Ukraina sõjapõgenikel alustada uut elu Võru maakonnas. Kahes grupis õpiti 1-2 korda nädalas eesti keelt 2 tundi korraga. Õpetajateks olid Siiri Toomik ja Ulvi Mustmaa. Ukrainlanna Jelena Fedosova juhendas laste kunstiringi, Julia Demchneko õpetas rahvuskaaslastele inglise keelt ning Alla Ohrimtšenko eestlastele ukraina keelt. Astrid Org viis igal nädalal läbi infotunde, kus käisid külas erinevad ametnikud ja ka tööandjad. Näiteks tutvuti kohaliku seadusandlusega ja kultuurieluga. Koos teiste vabatahtlikega aidati otsida kortereid, tööd ja  käia töövestlustel.

Kahjuks pole sõda Ukrainas lõppenud ning ka põgenikke saabub Eestisse sh Võrumaale juurde. Kuid  praeguseks on nii KOV-ide kui riigi tasandil rohkem kogemust kuidas uues olukorras hakkama saada ning infot, mida jagada. Loomulikult jätkab Europe Direct Lõuna- Eesti Võru kontaktpunkti juhataja ka ukrainlastele info jagamist.