Võru maakonna turismiinfokeskus lõpetas tegevuse

Muutused turisti info otsimise harjumustes ning üle-eestilised uuendused Eesti turismisektoris on kaotanud vajaduse seni tegutsenud turismiinfokeskus järele. Seetõttu ei jätka alates 2023. aastast tegevust Võru maakonna turismiinfokeskus.

“Võru maakonna turistid on sarnaselt teistele Eesti maakondadele hakanud info saamiseks kasutama digitaalseid infokandjaid. Seetõttu panustame edaspidi rohkem just nende arendamisesse ning jätkame paberkandjal maakonna infomaterjalide jagamist koostöös Võru maakonna ettevõtjatega,” kommenteeris muutuse põhjuseid Lõuna-Eesti DMO arendustegevuste valdkonnajuht Anzelika Gomozova.

Statistika järgi on aasta aastalt vajadus turismiinfokeskuse järgi vähenenud. Kui näiteks 2019. aastal külastas turismiinfokeskust 3034 inimest, siis 2022. augusti seisuga oli külastajaid vaid 594, mis tähendab keskmiselt kahte külastajat päevas. Samal ajal on tõusnud info otsimine veebivahendusel. 

„Lisaks sellele, et edaspidi pööratakse suuremat tähelepanu digikanalites leitava turismiinformatsiooni asjakohasusele ja kvaliteedile, alustame 2023. aasta esimestel kuudel Lõuna-Eesti ülese turismiinfo jagamise pilootprojekti käivitamisega,” ütles Lõuna-Eesti turismiklastri juhatuse liige Kaia Lehtsaar. ”Pilootprojekti fookuseks on viia kvaliteetne turismiinfo sinna, kust meie piirkonda jõudnud külaline seda ka juba praegu kõige esimesena otsib – see tähendab näiteks majutusasutusse, kohvikusse, turismiatraktsiooni,“ lisas ta   

Alates 1. märtsist 2021 oli Võrumaa Arenduskeskuse partner Võru maakonna turismiinfo jagamiseks Võru linna keskväljaku ääres paiknev reisibüroo ABZ Reisid. Turismiinfokeskuses jagati tasuta turismiinfot Võru linna, Võru maakonna, Vana-Võromaa, Setomaa ja Lõuna-Eesti vaatamisväärsuste, majutus- ja toitlustusettevõtete, aktiivse puhkuse võimaluste, kultuurisündmuste ning giiditeenuste kohta. 

Jätkuvalt on turismiinfo lihtsasti leitav veebilehtedelt www.puhkaeestis.ee ja www.visitvoru.ee ning Facebookist lehelt visitvoru. Paberkandjal Võru maakonna vaatamisväärsuste ja turismiobjektide kohta info jagamist jätkavad kohalikud turismiettevõtted.

Lisainfo: Anzelika Gomozova, +372 5810 6058, anzelika.gomozova@vorumaa.ee