Võru maakonna neli valda ühtlustavad järgneva kolme aasta jooksul korraldatud jäätmeveo

Möödunud aasta suve hakul alguse saanud omavalitsusjuhtide ja valdkonnaspetsialistide arutelude tulemusel otsustasid Võru maakonna neli valda korraldada riigihanke ühise korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks. Hanke korraldamine delegeeriti SA Võrumaa Arenduskeskusele, kes valmistas ette ja viis läbi hankemenetluse vastavalt omavalitsuste poolt seatud tingimustele.

Oma pakkumise esitas 2 pakkujat, kellest parimaks osutus AS Eesti Keskkonnateenused. Hankeleping sai kõigi osapoolte allkirjad 13. veebruaril 2019, leping sõlmiti viieks aastaks.

Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: “See, et neli maakonna omavalitsust jõudsid hankelepinguni, näitab et maakonna omavalitsustel on tahe teha koostööd nii hangete läbiviimisel kui ka teenuste ühisel osutamisel. Kindlasti ei olnud tegemist ühekordse projektiga vaid jätkame ka edaspidi koos omavalitsustega hangete läbiviimist ja teenuste, mida oleks mõistlik ühiselt maakondlikult korraldada, osutamist.”

Uue lepingu alusel algab vedu Antsla valla territooriumil 01.04.2019, Vastseliina ja Lasva piirkonnas 02.07.2019, Orava piirkonnas ja Setomaa valla territooriumil 01.10.2019, Võru valla ja Sõmerpalu piirkonnas 01.02.2020 ning Rõuge valla territooriumil 01.02.2022.

Elanikele on suurimaks muudatuseks korraldatud jäätmeveo hindade ja veotingimuste, sh tellimusvedudele, maakondlik ühtlustumine. Jäätmevedajale on suurimaks muudatuseks kogu maakonna segaolmejäätmete käitlemisel MTÜ Võru Jäätmekeskuse Umbsaare ümberlaadimisjaama kasutuselevõtt.  Lisaks on plaanis anda MTÜ Võru Jäätmekeskusele, vastavalt uue korraldatud jäätmeveo lepingu algusele, üle omavalitsuste jäätmejaamade haldamine.

Jäätmeveo hinnad alates 01.04.2019

Mahuti suurus (m2) Tühjenduskorra hind, sisaldab KM (EUR)
kuni 0,05 jäätmekott 1,16
kuni 0,08 1,86
kuni 0,14 3,25
kuni 0,24 4,93
kuni 0,37 7,09
kuni 0,66 11,29
kuni 0,80 13,68
kuni 1,1 18,07
kuni 1,5 24,64
kuni 2,5 39,36
kuni 4,5 70,85

 

Lisainfo:
Kaido Palu
tegevjuht
Võrumaa Arenduskeskus
+372 5855 0202
kaido.palu@vorumaa.ee