Võru maakonna koolinoorte esseekonkurss „Minu Euroopa“

Europe Direct Lõuna-Eesti Võru infokeskus kutsub Võru maakonna koolinoori jagama oma mõtteid esseekonkursil „Minu Euroopa“

1.mail 2023 saab 19 aastat päevast, mil Eestist sai Euroopa Liidu liikmesriik. Tänased koolinoored on sündinud ja kasvanud koos Eestiga Euroopa Liidus. Ent mida tähendab Euroopa Liit noorte jaoks?

On see midagi kindlat, jäävat ja iseenesest mõistetavat? Midagi, mida tuleb hoida, kaitsta, arendada? Või hoopis midagi, mis tuleks ajaloo prügikasti saata?

Mida Eesti ja eestimaalased on võitnud või mida kaotanud kuuludes Euroopa Liitu? Millised on isiklikud kogemused seoses Euroopaga: sõbrad, eduelamused, rõõmud, aga ka eelarvamused, pettumused, ootused?

Hea, koolinoor, siin on Sinu võimalus selles kaasa rääkida!

Europe Direct Lõuna-Eesti Võru infokeskus kutsub Võru maakonna koolinoori jagama oma mõtteid esseekonkursil „Minu Euroopa“

Konkursi tingimused:

Tähtaeg: 10.03.23, kell 23:59.

Esseede esitamine elektroonselt aadressile:  astrid.org@vorumaa.ee, märgusõnaga „Essee“.

Palume esitatud esseedele lisada järgmised andmed: autori kohta: ees- ja perekonnanimi, klass, kool, juhendaja õpetaja nimi.

Maht: orienteeruvalt 1000 sõna

Üks autor saab esitada konkursile ühe essee.

Konkursi võiduessee avaldatakse Lõuna-Eesti Postimehe Euroopa Liidule pühendatud erilehes.

Meeldejäävate esseede autoritele ja nende juhendajatele auhinnad.

Taustainfo:

Euroopa Liidu eesmärgid ja väärtused on tutvustatud siin:

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_et

Foto: Lukasz Kobus