Võru maakonna kohalike omavalitsuste rahvatervise eestvedajad käisid õppereisil Rapla-ja Pärnumaal

SA Võrumaa Arenduskeskuse algatusel toimus 25.-26. mail Võru maakonna kohalike omavalitsuste rahvatervise eestvedajatele õppereis Rapla-ja Pärnumaale.

Õppekäigu raames kohtuti Rapla-ja Pärnumaa rahvatervise spetsialistidega, kes tutvustasid piirkonna rahvatervise tegevuskava ja heaoluprofiile. Rapla, Kohila ja Häädemeeste vallad ning Pärnu linn tutvustasid kohalikes omavalitsustes kohapeal tehtavat rahvatervise tööd. Pärnu linna Terviste Edendavate Lasteaedade koordinaator tutvustas võrgustikutööd piirkonnas.

Külastati Rapla riigimaja, Rapla Vesiroosi Kooli (Tervist Edendavate Kool), Sadolini Spordihoonet, Märjamaa Spordihoonet ning Jõulumäe Tervisespordikeskust.