Võru maakonna „Kaunis kodu“ konkurss 2023

Käimas on konkurss Võru maakonna kauneima kodu leidmiseks.

Kutsume märkama ja tunnustama ilu, mida inimesed enda ümber loovad — taaskord toimub iga-aastane Võru  maakonna “Kaunis kodu” konkurss, mille raames valitakse välja maakonna kaunimad kodud ja ilusaimad objektid erikategooriates.

Konkursile on oodatud kaunid kodud ja eriobjektid järgmistes kategooriates:

  • Eesti kaunis kodu 2023

Üleriigilisel konkursil tunnustatakse kuni kolme objekti maakonnast.

(Eramud, väikesed ühismajad, korterelamud, maakodud, suvilad, hotellid, turismitalud koolimajad, seltsimajad, kirikud ja muud kultushooned, mererannik, kaldad, järved, tiigid, kalmistud, parkmetsad, jne.)

Üleriigilised eriprojektid

Maakonnakomisjon võib üleriigilisele konkursile esitada ühe objekti igas kategoorias.

(Eriobjektid otsustatakse augusti teises pooles toimuval EKKÜ Volinike Kogu koosolekul.)

  • Energiasäästlik kaunis kodu (koostöös Eesti Omanike Keskliiduga)

(Eramu, kortermaja, ühiskondlik hoone)

  • Parim tervisespordiobjekt

(Kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm. Paeasjalikult mõeldakse siin omavalitsuste finantseerimisel olevaid rajatisi)

  • Parim tööstusmaastik

(Tootmishooned ja  -talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm)

  • Kaunis elurikas kodu

(Uue kategooriana tulevad hindamisele kaunid aiad-pargid, mis paistavad silma elurikkusega ehk sellised, kus lisaks taimedele on jäetud ruumi ka liblikatele, konnadele, siilidele jms.)

  • Tark Kodu

(Info piirkonna Targast Kodust edastatakse Arvi Altmäele, kes koondab andmed, teeb valiku ja esitab EKKÜ üldkogule)

Kauneid kodusid ja eriobjekte on võimalus esitada iga Võru maakonna omavalitsuse poolt välja kuulutatud konkursile, kust valitakse välja igast omavalitsustest kuni 3 objekti maakondlikule konkursile, lisaks eriobjektid. Konkursil osalejatele seast valitakse maakondliku komisjoni poolt välja parimad, kes esitatakse üleriigilisele tunnustamisele “Eesti kaunis kodu”, mille patroon on Eesti Vabariigi President.

Täpsem info: Kristi Vals, kultuurispetsialist, e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Foto: Lota Vana