Võru maakonna inimesed osalevad sõeluuringutel varasemast aktiivsemalt

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta kindlas vanusegrupis naistele ja meestele rinna-, emakakaela- või jämesoolevähi varaseks avastamiseks. Võrreldes 2022. aastaga osalesid Võru maakonna inimesed sõeluuringus varasemast enam ületades ka Eesti keskmist hõlmatust.

Selleks, et sõeluuring täidaks oma eesmärgi, peaks osalema vähemalt 70 protsenti sihtrühmast. Kui 2022. aastal jäid Võru maakonnas kõik kolm sõeluuringut napilt alla eesmärgi piiri, siis 2023. aastal täitsid eesmärgi nii rinna-kui jämesoolevähi sõeluuring ning oluliselt kasvas ka emakakaelavähi sõeluuringu hõlmatus. Viimase kahe puhul oli kasv suisa 7 protsendipunkti.

Lõuna-Eesti Haigla ravijuhi Agnes Aarti sõnul on inimestel infot sõeluuringute kohta kindlasti rohkem kui varem, ent teavituskanalite rohkus nõuab ka detailsemat läbimõtlemist, mil viisil info inimesteni jõuaks. “Noored ei käi enam Facebookis, vanematel inimestel pole kõigil hea suhe internetiga erinevatel platvormidel,” nentis Aart. Ka uuringul osalemine ise on muutunud näiteks kodutestide võimaluse lisandumisega lihtsamaks ning see võib olla üks põhjustest, miks osalejate hulk on suurenenud. Endiselt näeb ta probleemi meeste uuringutel osalemises ning möönas, et mehed ei kipu end uurida laskma. “Õnneks, kui kõrval on aktiivne naine, siis tema mahitusel tulevad nad hea meelega uuringutele. Tõuget on vaja!” lisas ta.

Võru pereõe Piret Haljendi arvates on samuti teadlikkus sõeluuringute kohta kasvanud ning kinnitab, et oma tugeva panuse on sellesse andnud perearstid ja pereõed. Haljendi sõnul on just nemad need, kes inimeste tähelepanu juhivad kui näevad, et ta kuulub sihtrühma. “Jämesoolevähi sõeluuringu puhul me isegi helistame kolleegiga personaalselt ning alustame helistamisi kohe aasta alguses jaanuaris,” ütles ta. Tänuväärset tööd teevad Haljendi arvates ka vähiravifondi “Kingitud Elu” aktiivsed Võru maakonna vabatahtlikud, kes lisaks annetuste kogumisele möödujatele ka sõeluuringu olulisusest räägivad. “ Ikka tuleb möödujate ja annetajatega sellest haigusest ja kõigest sellega seonduvast juttu. Olles ise ka seal vabatahtlik, siis olen päris mitmele inimesele öelnud, et kui on sõeluuringu kutse, siis kindlasti seda võimalust kasutada,” selgitas ta.

Sõeluuringute puhul toob Haljend positiivsena esile, et enam ei kutsuta uuringule vaid ravikindlustatud inimesi: “Hea kui hoolitakse ka neist, kes pole hetkel maksumaksjate seas- vähi osas peame olema solidaarsed,” ütles ta. Tema arvates on erinevad kodutestimise lahendused head, et võimalusi mitmekesistada, aga siiski soovitab ta tihti külastada ka arsti füüsiliselt kabinetis, et saad vastused rohkematele küsimustele ja kinnistada harjumust käia regulaarselt kontrollis. 

Siinkohal on aga mehed naistega võrreldes ebavõrdses seisus. Kui naised saavad günekoloogi vastuvõtule endale lihtsalt aja kirja panna, siis meestearsti külastamiseks on vaja küsida ka perearstilt saatekiri. “Minu jaoks on see ebaloogilne ja ebavõrdne,” kommenteeris ta. 

Suurimaks takistuseks, miks inimesed sõeluuringus osalemata jätavad peab ta laiskust. Mammograafia ehk rinnavähi sõeluuring tuleb tema sõnul tihti meelde siis, kui nähakse bussi polikliinikumaja ees, kuid siis ei pruugi enam vabu aegu olla. Tema sõnul on nii neid, kes aktiveeruvad nähtud reklaami peale, aga ka neid, kes regulaarselt patsiendiportaali jälgivad. Harv ei ole aga juhus, kus sõeluuringusse kutsututel lihtsalt aastad segi lähevad. Nii on Haljend ka ise valel ajal sõeluuringusse läinud, ent ütleb julgustavalt, et ära teda ei saadetud ning uuring tehti väljaspool sõeluuringut.

Selleks, et nõu või tuge saada kui märgatakse enda tervislikus seisundis mingit muutust ei peagi ootama sõeluuringut. See on lihtsalt üks viis, et avastada raskeid haigusi juba siis kui need veel enesetunnet ei mõjuta. Haljendi arvates peaksid inimesed julgemalt perearstiga ühendust võtma. “Kui enne googeldada- siis on juba ärevus ja väga raske on keskenduda patsiendil isegi anamneesi andmisel,” rääkis ta. Samuti võib kahtluste korral alati külastada rinnakabineti, mida küll Võrus ei ole, ent mille leiab üpris lähedalt Põlvast ning võimalus on minna ka Tartusse.

Selleks, et näha, kas oled sel aastal mõne sõeluuringu sihtrühmas vaata: www.soeluuring.ee 

Vaata kui suur oli hõlmatus Sinu kodukohas:

Emakakaelavähi sõeluuring Rinnavähi sõeluuring Jämesoolevähi sõeluuring
Antsla vald 65% 70% 64%
Rõuge vald 64% 72% 77%
Setomaa vald 64% 68% 66%
Võru linn 67% 70% 76%
Võru vald 66% 71% 77%
Kokku 66% 70% 74%

Statistika (2023. aasta kohta): Tervisekassa 

 

FOTO: Võru Tervisekeskuses toimetav pereõde Piret Haljend. Foto: Lota Vana/Võrumaa Arenduskeskus