Võru maakonna Idee Starteri inspiratsiooniseminaril aidati õpilastel valida millise ideega alustada enda minifirma

7. oktoobril toimus Võru maakonna 7.-9. klasside noortele inspiratsiooniseminar „Millise ideega alustada enda minifirma? Seminari viis läbi loova eneseteostuse uurija ja koolitaja Harald Lepisk.

Seminarile registreerus 9 kooli ning osalejaid oli ca 141. Veebiseminaril jagas Võru Kesklinna Kooli minifirma Kehale Pai oma edulugu – mida õpiti firmat tehes ning milliste tulemusteni jõuti. Tüdrukud tõid välja, et rollide jaotus firmas on oluline ning nad õppisid seda, et kui neil oleks võimalus, siis nad oleks võtnud endale ühe tiimiliikme juurde.
Teine edulugu oli pärit naabermaakonnast – Põlvast. Põlva Kooli minifirma Meeilu tüdrukud rõhutasid seda, kui oluline on mugavustsoonist välja tulla ning alati proovida uuesti. Minifirma Meeilu tegutses kaks aastat ning nende teadmised ja oskused kasvasid pidevalt.

Inspiratsiooniseminaril toimus ka intervjuu endise Võru Gümnaasiumi vilistlasega, Kristiina Kõrbega, kes asutas 4 aastat tagasi õpilasfirma nimega Cheeset. Kristiina on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning hetkel töötab ühes IT-startupis rahvusvahelise müügijuhina. Kristiina pidas oluliseks märgata alati probleemides ka lahendusi ning kui läheb raskeks, siis tuletada endale meelde tegemise eesmärki. Tähtis on küsida: „Miks ma seda teen“?

Veebiseminaril:
– kuulati noorte lugusid, kus nad jagasid, mida on vaja selleks, et edukas minifirma teha;
– õpiti, kuidas märgata enda ümber rohkem võimalusi, mida ette võtta;
– mõisteti, kuidas tunda ära hea äriidee ja proovida kas sellest võiks asja saada.

Lisaks toimusid intervjuud mentoritega/õpilasfirma vilistlastega, kes jagavad nippe firma loomisel.

Soovime kõikidele osalejatele ja õpilastele ettevõtlikku ja inspireerivat õppeaastat!

Inspiratsiooniseminari toimumist rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“.

Lisainfo:
Eliis Ermel
ettevõtluskonsultant (noorte ettevõtlikkus)
tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee