Leader logodProjekti nimi: Võru maakonna esindamine messidel  

Periood: 2019-2020 

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 42  240 €, millest toetus 38 016 € ja  omafinantseering224 € . 

Rahastaja: Võrumaa Partnerluskogu meede 2.1 (ettevõtluse arendamine), LEADER. Omaofinantseering Võru maakonna omavalitsused.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Valmib UMA ja HÄÄ turismitükis ning sündmuste kalender-trükis. Võru maakond on 2019. ja 2020. aasta turismimessidel  esindatud (AdventureBalttour, Tourest, Pihkva Hansapäevad 2019, Helsingi Mardilaat). 

Taotleja ja partnerid: Taotleja Võrumaa Omavalitsute Liit, partner SA Võrumaa Arenduskeskus.

Tegevused:  Messidele mineku korraldamine ning trükiste info koondamine ning tegevuse koordineerimine.

Oodatav tulemus: Turismiettevõtjad ja omavalituste esindajad on kursis oma maakonna pakutavate turismiteenuste ja -võimalustega. Toimib ühisturundus. Turiste suunatakse teadlikumalt maakonnas liikuma, et nende külastuskogemus oleks võimalikult positiivne ja nad viibiks piirkonnas võimalikult kaua.

Projektijuht: Kadri Moppel