Võru maakonna arengustrateegia uuendamise seminarid

Kutsume Võru maakonna arengustrateegia uuendamise seminaridele 20. ja 27. mail.

Eesmärk: saada sisendit arengustrateegia uuendamiseks

Osalejad: KOVide esindajad, võtmepartnerite esindajad, arenduskeskuse esindajad

Miks? Maakonna arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning partnerite ühiseks maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

Seminar I: fookuses on praeguse arengustrateegia seire ja tagasiside, sh:

  • lühiülevaade arengustrateegia senisest rakendamisest
  • millised on olnud suurema mõjuga tegevused?
  • millised on kitsaskohad?
  • mis on arengustrateegia uuendamise põhiküsimused: mida tuleb arengustrateegias kindlasti muuta, täiendada?

Toimumise aeg ja koht: reedel  20. mail kell 10-15 Rõuge Rahvamajas.

Seminar II: fookuses on tulevikuvaade, sh:

  • millised on võtmepartnerite soovid ja valmisolek uute algatuste osas?
  • millised on ootused maakonnaülestele (ühis)tegevustele?
  • kuidas arendada edasi arengustrateegia rakendusmehhanismi?
  • kuidas teha uuendatud arengustrateegia eristuvamaks, kaasahaaravamaks?

Toimumise aeg ja koht: reedel  27. mail kell 13-16 Võru Kultuurimajas Kannel

Registreeru seminaridele siin: https://forms.gle/rVz6QQ79BwQjmK2WA

Lisainfo Aivar Nigol aivar.nigol@vorumaa.ee, 5340 2563