Võru maakonna arengustrateegia tegevuskava uuendatakse

2024. aastal uuendatakse Võru maakonna arengustrateegia lisasse kuuluvat tegevuskava. Tegevuskava puhul on tegemist nn rulluva dokumendiga, mis kirjeldab tegevusi nelja aasta perspektiivis ning igal aastal lisandub sellesse uus tegevusaasta.

2024. aastal uuendatakse Võru maakonna arengustrateegia lisasse kuuluvat tegevuskava. Tegevuskava puhul on tegemist nn rulluva dokumendiga, mis kirjeldab tegevusi nelja aasta perspektiivis ning igal aastal lisandub sellesse uus tegevusaasta.
Tegevuskava peavad heaks kiitma maakonna kohalike omavalitsuste volikogud.
Tegevuskava eelnõu on avalikul väljapanekul ajavahemikul 04.-18.01.2024 ja leitav Võrumaa Arenduskeskuse veebilehelt. Kutsume kõiki Võru maakonna inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid aktiivselt kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema arengustrateegia avalikustamise protsessi käigus.
Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 18.01.2024 aadressil SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605 või e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee
𝗟𝗶𝘀𝗮𝗶𝗻𝗳𝗼: Aivar Nigol, Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamise koordinaator
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee; tel: +372 5340 2563
Tegevuskava eelnõu ja ettepanekute vormi leiab: https://vorumaa.ee/arengustrateegia/#tegevuskava