Võru Linnavalitsus kutsub töötuid ja ettevõtjaid infopäevale

Võru Linnavalitsus kutsub Võru valla ja linna

  • töötuid
  • ettevõtteid/ asutusi

10. ja 11. augustil toimuvale teabepäevale, mille raames edastatakse informatsiooni Võru linna ja valla töötutele suunatud projekti kohta.

Infopäevad toimuvad:
10. augustil Võru valla volikogu saalis (Võrumõisa tee 4a) kell 10.00,
11. augustil Võrumaa Keskraamatukogu III korruse konverentsisaalis kell 11.00.

Oodatud on töötud (noored töötud- 16- 24a. ning lühiajalised töötud- olnud hõivatud tööga viimase 12 kuu jooksul) ja kõik ettevõtted ja asutused, kes on valmis pakkuma praktikakohta.

Lisainformatsioon:
Siiri Laur
Projektijuht
tel: +372 785 0926
mob: +372 5348 9617
e-post: siiri.laur@voru.ee