Võru kliima- ja energiakava avalik seminar toimub 17. mail

Kutsume Võru kliima- ja energiakava avalikule seminarile, mis toimub teisipäeval,  17. mail algusega kell 13:00 Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter.

Avalikul seminaril tutvustatakse kliima- ja energiakava eesmärke, hetkeolukorda ja tulevikutegevusi. Lisaks viiakse läbi kaks töötuba, kus koos osalejatega kaardistatakse arendamist vajavad teemavaldkonnad, et Võrumaa oleks jätkusuutlik maakond aastaks 2030 ning mida tuleks teha, et vajalike muudatusteni jõuda.

NB! Seminaril ei ole võimalik osaleda veebiteel.

Päevakava:

13:00 – 14:00     Kliima – ja energiakava eesmärkide, hetkeolukorra ja tegevuskava tutvustus
14:00 – 15:15      I töötuba ja tulemuste arutelu: Jätkusuutlik Võrumaa aastal 2030
15.15 – 15:30       Puhkepaus
15:30 – 16:45      II töötuba ja tulemuste arutelu: Teekava aastani 2030
16:45 – 16:50      Kokkuvõte ja lõpetamine

Registreeruda palume hiljemalt 13. maiks siin: https://forms.gle/NafH7ZpDQhwzPCGa9

Kontakt: Aivar Nigol, tel: +372 5340 2563, e-post: aivar.nigol@vorumaa.